Positiv utveckling enligt långsiktig plan

Positiv utveckling enligt långsiktig plan2017-01-21T16:49:55+00:00

Vi som har valt att bo i Rönninge, Salem eller Söderby vill också att kommunen utvecklas på ett sätt som gör att vi vill bo kvar här i kommunen. Men det förutsätter att kommunen utvecklas enligt en långsiktig plan. Där boendet förenas med bästa tänkbara livskvalitet, där vi fortfarande har kvar vår karaktär med den huvudsakliga småhusbebyggelsen som våra kommundelar har och där våra grönområden och fina kulturmiljöer fortfarande finns inom gångavstånd.