För centrum i rätt anda

För centrum i rätt anda2017-01-28T13:40:00+00:00

Rikspartierna med majoritet i kommunen har gått sin egen väg och beslutat att anta en hårt kritiserad detaljplan för Rönninge Centrum. För oss är inte frågan avslutad. Vi tänker, med din röst, i grunden se över detaljplanen.

För att skapa nya centrum i rätt anda

Folks engagemang kring Rönninge Centrum är ett utmärkt exempel på vilken klokskap, kunskap och kraft det finns hos de boende, om kommunen bara ville lyssna. Vi i Rönningepartiet har tagit till oss den enorma opinion som finns för att ta fram ett mer småskaligt förslag och har drivit frågan hela vägen till krav på folkomröstning.

Rikspartierna med majoritet i kommunen har gått sin egen väg och beslutat att anta en hårt kritiserad detaljplan. För oss är inte frågan avslutad. Läget just nu kan sammanfattas så här:

•• Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft.

•• Folkomröstningen har på grund av Salems valnämnds agerande hamnat i en utdragen juridisk process. Fortfarande har inte någon instans tagit ställning till sakfrågan; att folkinitiativet faktiskt hade tillräckligt många namnunderskrifter.

Vi tänker, med din röst, i grunden se över detaljplanen och förändra den till att bättre stämma överens med hur en majoritet av invånarna vill se sitt nya centrum i Rönninge. Det kommer ta lite extra tid, men det är nu vi behöver tänka långsiktigt.

På samma sätt tänker vi agera när det gäller nya Salems centrum. Här finns också stora behov och möjligheter, samt helt andra förutsättningar. Även här vill vi ha en öppen dialog, lyssna och ta till oss kloka synpunkter och sedan utreda frågan från det. Utan att först ha låst oss i siffror, antal bostäder, butiker eller val av byggherre.

Här finns många artiklar om ämnet Rönninge Centrum >>

Detta sa vi om Salems och Rönninge Centrum redan inför valet 2010 >>

 

– Dels tror jag det är bra att ha folkomröstning där folk får säga det dom tycker, dels vill inte jag ha något väldigt tättbebyggt centrum med jättehöga hus. Hellre ett småskaligt som bibehåller Rönninge som en mysig liten by, säger Lena Jansson.