För bostäder på Salems villkor

För bostäder på Salems villkor2017-01-28T13:46:11+00:00

Vi är för att bygga nya bostäder i Salems kommun. Men det finns åtminstone tre saker som skiljer oss från de rikspartier som idag sitter i majoritet i kommunfullmäktige.

För att vi ska bygga på de boendes villkor

Debatten om bostäder har mest handlat om 20, 50, 75 eller 120 lägenheter i Rönninge Centrum. För oss är inte det lösningen på bostadsproblem för yngre och äldre i kommunen. Det finns områden i alla kommundelar, exempel är Rönninge, Salem och Söderby.

Men det finns åtminstone tre saker som skiljer oss från de styrande rikspartierna:

  • Vi tänker inte styras av vad folk i Stockholm tycker och fastna i löften om visst antal eller andra siffror. Vi är ett helt obundet lokalparti som utgår från de intressen som finns hos de boende i Salems kommun.
  • De här satsningarna angår många och bör utredas med öppenhet. Inte som exemplet strax innan semestern 2014 där plötsligt beslut togs om 250 nya lägenheter i Salem, utan vare sig information eller dialog med de boende.
  • Vi kommer inte låsa oss i förhandlingar med byggherrar på ett för tidigt stadium och heller inte missa möjligheten att gå ut på offentlig upphandling för att få bästa förslag och pris.