Alla på Rönningepartiets valsedel 2018

Våra huvudlöften till alla Salemsbor

Våra huvudlöften till alla Salemsbor2018-09-05T18:23:10+00:00

Med oss röstar du för att göra vår kommun till platsen där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla

 • hela Salems kommun ska utvecklas med en långsiktig vision och i en takt som är förenlig med bästa tänkbara livskvalitet.
 • vi får en kommun där det finns aktiviteter för alla, inom sport, kultur och fritid. Vi blir inte bara en större sovstad för pendlare.
 • vi skapar ett bra företagsklimat i Salems kommun. 
 • vi får funktionella och trevliga centrum med egna karaktärer.
 • vi utvecklar kommunen med nya områden och förtäta befintliga med känsla – vi bibehåller lugnet och småskaligheten så mycket som möjligt
 • vi utvecklar kommunen till ett föredöme på miljöområdet.

Läs hur vi vill förbättra trafiken och miljön. Läs mer här >>

Läs mer om hur om Fågelsången och hur vi bör utveckla nya Salem Centrum. Läs mer här >>

Med oss röstar du för att byggandet/utvecklingen av våra fysiska miljöer i vår kommun ska ske med en helhetssyn och följa sunda designprinciper

 • vi tar hänsyn till hela infrastrukturen när vi förtätar och utvecklar nya områden.
 • vi satsar på säkrare trafik, bra trafikflöden och trygga korsningar.
 • vi arbetar för smidiga och tätare busslinjer som gör att många har möjlighet att åka buss.
 • vi ser till att det finns cykelbanor i hela kommunen.
 • vi underlättar för oss kommuninnevånare att tågpendla.
 • vi bevarar och utvecklar grönområden för vårt långsiktiga välmående.
 • vi skapar badplatser nära de boende.

Läs mer om hur byggandet bör styras och att våra centrum inte ska lämnas i händer på exploatörerna. Läs mer här >>

Läs mer om vår vision här >>

Med oss röstar du för att göra demokrati, insyn och valfrihet till verklighet

 • invånarna får verkligt medinflytande.
 • i varje enskild fråga se till att göra det som är bäst för oss boende i kommunen.
 • alla lokala frågor behandlas öppet, tvärpolitiskt och med stort lokalt hjärta.
 • vi attraherar och behåller professionella tjänstemän på de kommunala förvaltningarna.

Se filmen om vårt tänk om närdemokrati >>

Se filmen om hur vi låter lokala hjärtan styra – inte rikspartierna >>

Se filmen om varför alla är välkomna till Rönningepartiet – alla färger oavsett ursprung eller vem man är >>

Med oss röstar du för att lyfta fram våra barn, ungdomar och äldre

 • erbjuda våra barn en skola i deras närhet med hög pedagogisk kvalitet och ledning.
 • att kultur och föreningsliv ska knytas närmare skolan, i anslutning till skoltiden.
 • ha en meningsfull fritidsverksamhet inom respektive skolas lokaler. Läs mer
 • barn och ungdomar och äldre har tillgång till fritidsgårdar/aktivitetslokaler med bra öppettider i olika kommundelar.
 • servera närproducerad, vällagad och näringsrik mat till förskole- och skolbarn samt i äldreomsorg.
 • vår kommun öppnar upp för ett eget ridhus.
 • våra äldre har parboendegaranti.

Läs mer här hur vi vill satsa på våra yngre och äldre >>

Med oss röstar du för att utnyttja varje skattekrona bättre

 • arbeta aktivt för att inte höja kommunalskatten.
 • alla upphandlingar och försäljningar sker på ett professionellt sätt.
 • planer fastställs först när alla följder för kommunens ekonomi är utredda.
 • våra skattekronor ska gå till kommunens invånare och inte till onödig administration eller onödigt dyra konsulter

Se filmen om hur vi vill behandla dina skattekronor >>