Alla på Rönningepartiets valsedel 2018https://ronningepartiet.se/var-politik/vara-valfragor-2018/Våra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, Rönningepartiet
Alla på Rönningepartiets valsedel 2018Våra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, Rönningepartiet
Alla på Rönningepartiets valsedel 2018Våra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, Rönningepartiet
Alla på Rönningepartiets valsedel 2018Våra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, Rönningepartiet
Alla på Rönningepartiets valsedel 2018Våra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, Rönningepartiet
Alla på Rönningepartiets valsedel 2018Våra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, RönningepartietVåra 20 valfrågor 2018, Rönningepartiet

Våra valfrågor 2018 – se 20 personliga valfilmer

Våra valfrågor 2018 – se 20 personliga valfilmer2018-08-27T23:07:09+00:00

20 valfrågor – möt oss i 20 personliga filmer

Här kan du se och lyssna till Rönningepartiets 20 viktigaste frågor i Salems kommunalval 2018. Varje fråga presenteras av Rönningepartiets 20 valbara Salemsbor i personliga filmer. Se gärna varje fråga som ett löfte om du vill. För med din hjälp får vi makten att genomföra dem. Vi presenterar nya valfrågor dag för dag tills alla 20 är publicerade. Följ oss gärna.

Se filmen och hör Anders Klerkefors framföra varför det är dags att välja nytt kommunalråd i Salems kommun.
Lyssna på Maria Trap här i filmen om varför det är så viktigt att satsa på en multihall i nya Salem Centrum.
I denna film beskriver Anna-Carin Ehn varför satsningen på skolledning och lärare är så viktig för våra elever.
Rolf Fällström talar i filmen om varför Rönningepartiet brinner för att lyfta musiken, dansen och teatern.
Bernd Priemer berättar i filmen varför Salems lokalparti är rätt val här, oavsett hur du röstar i riksdagsvalet.
Karin Meyer vill skapa förutsättningar för att mer idrott och kultur ska kunna utövas i skolan efter skoltid.
Michael Lindahl talar om hur mycket gott det skulle ge till låg kostnad med fler fritidslokaler till unga och äldre.
Nina Fällström beskriver det öppna och lyhörda lokalsamhälle hon vill ha, som kräver betydligt bättre närdemokrati.
Fredrik Lindholm utvecklar sin och Rönningepartiets fråga om att bygga med vision, känsla och karaktär.
Lena Wallenius berättar att bara en röst på Rönningepartiet kan rädda Fågelsången i Salem från exploatering.
valfråga 11–Jonas Nienhüysen, Rönningepartiet
Jonas Nienhüysen vill se mer genomtänkta trafiklösningar för ett säkrare Salem för alla trafikanter.
valfråga 12–Rönningepartiet
Christian Guldberg vill se styrande politiker som inte låter exploatörer bygga som de vill och förstöra våra centrum.
valfråga 13–Rönningepartiet1
Ada-Christina Dubois menar att med våra fina sjöar i Salem borde vi ha fler stränder för lättillgängliga spontanbad.
valfråga 14–Rönningepartiet
Patrik Vejby vill se bättre hantering av våra skattekronor och pekar på att rätta till alltför många misstag och dåliga avtal.
valfråga 15–Rönningepartiet
Göran Tjulin menar att Rönningepartiet helt och hållet styrs av våra lokala hjärtan, det som är bäst för dig som Salemsbo.
valfråga 16–Rönningepartiet
Håkan ”Hogge” Säfström vill se mer bredd och jämlikhet i satsningarna på den lokala idrotten, dags att steppa upp stödet.
valfråga 18–Rönningepartiet
Helén Axelsson lyfter fram R:s ambition att tillhöra de främsta bland Sveriges kommuner gällande miljö och hållbarhet.
valfråga 19–Rönningepartiet
Svante Biörnstad lyfter fram R:s vallöfte om samma nolltaxa i lokalhyra för pensionärsföreningar som för ungdomar.
valfråga 20–Rönningepartiet
James Davy saknar en vision om att göra Salem till mer än en sovstad, både för att slippa pendla och att ha mer service lokalt.
valfråga 21–Rönningepartiet
Anna Nienhüysen vill lyfta företagarna med bl.a. fler mötesplatser, kontorshotell, verkstadslokaler och stöd vid upphandlingar.
valsedeln 2018 Rönningepartiet val till Salems kommunalfullmäktige
Här valsedeln med alla 20 valbara i Rönningepartiet. Du kanske undrar var nr 17 tog vägen? På vår förtryckta valsedel är vi som du ser 21 stycken. Men en (nr 17 Lena Davy) har sedan valsedlarna trycktes tidigt i år flyttat från Salems kommun och får därför inte längre vara valbar. Kryssa gärna vem du vill av oss när du gör ditt val till Salems kommunalfullmäktige, men ett kryss på Lena blir tyvärr inte giltigt enligt reglerna.

Ett stort tack till filmaren och fotografen Björn Babba Callius som med hjälp av sin professionalitet och sitt stora hjärta har skapat bilderna och filmerna i årets valkampanj för Rönningepartiet.