Så satsar vi mer på våra unga och äldre

Så satsar vi mer på våra unga och äldre2018-09-05T18:33:58+00:00

Lyssna gärna på Svante Biörnstad och hur han vill förbättra för de äldre i Salem. Mer här >>

Vi har haft samma huvudlöfte sedan vi bildade Rönningepartiet 2010 – med oss röstar du för att se till att lyfta fram våra barn, ungdomar och äldre. 

I årets valkampanj har vi presenterat våra 20 viktigaste frågor – och många av dem handlar om att satsa på våra unga och äldre. Det är väldigt centralt för oss att utveckla skolan, att satsa mer på kultur, att ha en bred och jämlik satsning på idrott och att skapa fler fritids- och föreningsgårdar för både ungdomar och seniorer. 

Satsningar i skolan 

All personal i skolan är viktig för att skapa en trygg och positiv skolmiljö. Vi vill satsa mer på skolledningen och lärarnas kompetensutveckling. Vi driver bland annat frågan om att skollärare och fritidshemspersonal på våra kommunala skolor ska kunna ha gemensamma planerings- och utbildningsdagar i Salem. 

Fritids- och föreningslokaler 

Vi kan se att både unga och äldre saknar samma sak, fler förenings- och fritidslokaler. Vi har arbetat i motvind för att en sådan ska skapas i nya Rönninge Centrum. Salems kommun bör också upplåta sina lokaler hyresfritt till föreningar som har verksamhet för pensionärer, på samma sätt som görs för barn och unga. 

Musik, dans och teater 

De som älskar dans, musik och teater och annan kultur får pinsamt dåligt stöd i Salems kommun. Kulturskolan kämpar bra, men kommunen kan satsa mer. Att ge ungdomar, ofta tjejer, nyanlända med flera chans att utveckla sina intressen tillsammans är oerhört viktigt. Satsa på dans, musik och teater, främst för ungdomarnas skull, men också för vårt samhälles trivsel och säkerhet. 

Idrott med bredd, jämlikhet och gärna på skolan 

Vi tror verkligen på mångfald för alla inom idrott. Men vi måste bli bättre på att satsa bredare och jämlikare på sporter här. En bra lösning är att utnyttja de lokaler, de hallar och de planer som ofta står oanvända på skolorna under eftermiddagarna. Stimulera samarbeten där grupper, föreningar, föräldrar, pensionärer och andra ideella kan bedriva aktiviteter med skolan, på skolorna, efter skoltid. På så vis måste inte föräldrar stressa hem från jobb och skjutsa till lika många aktiviteter. 

I våra 20 valfilmer behandlar vi olika frågor som berör unga och äldre. Se gärna mer i följande valfrågor:

  • Anna-Carin Ehn i valfråga 3 om skolsatsningarna. Film här >>
  • Rolf Fällström i film 4 om mer kultur. Film här >>
  • Karin Meyer i fråga 6 om aktiviteter efter skoltid. Film här >> 
  • Michael Lindahl i valfråga 7 om bättre fritids- och föreningslokaler. Film här >>
  • Håkan Säfström i valfråga 16 om jämlikare sportsatsningar. Film här >>
  • Svante Biörnstad i valfråga 19 om att ge våra äldre bättre möjligheter. Film här >>