Så räddar vi Fågelsången och lyfter nya Salem C

Så räddar vi Fågelsången och lyfter nya Salem C2018-09-05T18:32:23+00:00

Lyssna på Maria Trap om hennes och Rönningepartiets visioner för ny Salem Centrum. Här >>

Vi behöver fler skolor i kommunen. Men inte på Fågelsången, ett oerhört värdefullt naturområde nära många boende i Salem. Planerna att bygga en stor skola och fullstor idrottshall här är fel ur alla bemärkelser. Det förstör en viktig naturlunga. Det kräver biltrafik med parkeringar till skola och hall. En skola i Salem behövs när nya centrum byggs, och då kan såväl den som en multihall integreras i nya Salem Centrum. 

Vi i Rönningepartiet vill se mer långsiktiga planer som bevarar den genomtänkta utformningen av Salemstaden och utvecklar kommundelen för nya möjligheter. Salem Centrum är kommunens huvudcentrum. Här ska en dynamisk och trivsam samlingsplats finnas för alla i kommunen. Planer för nya Salem Centrum ska se till helheten – med allt från boende, skola och arbete till handel, fritid, service och kommunikation. Hänsyn måste också tas till att nuvarande simhall, gym och bibliotek behöver större och modernare lokaler. 

Det går inte att bara prata om hur många bostäder som kan byggas nu. Visst, nya bostäder är viktigt. Men vi i Salems kommun måste tänka längre än så och också våga skapa de faciliteter som våra invånare förtjänar. Det handlar inte om att visa oss duktiga för någon partihöjdare på riksnivå. 

Levande och trivsamt centrum 

Därför ska vi skapa en nytt levande och trivsamt centrum i Salem där den centrala kommunala servicen är lättillgänglig för alla som bor här. Centrumet är och ska fungera som en stor arbetsplats med sina butiker, kontor, vårdinrättningar, skolor mm. Här möts människor för att handla, sporta, jobba och uppleva kultur, eller besöka vården, biblioteket, ungdomsverksamhet, restaurang och affärer. 

Multianläggning för alla 

En multianläggning är lösningen på många av behoven som finns nu. Här kan innebandy spelas på elitnivå samtidigt som studiecirklar i datakunskap eller måleri bedrivs av pensionärsföreningen. Det går att kombinera sport, kultur och studieverksamhet i multianläggningar. Det finns flera exempel på detta i andra kommuner. Multianläggningen kan vara öppen från tidig morgon till sen kväll genom samordningen av alla aktiviteter. 

Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp för nya Salem Centrum och inkludera, sport, fritid, undervisning och kultur i processen redan från start. 

I våra 20 valfilmer tar vi särskilt upp nya Salem Centrum och Fågelsången i två av dem:

Maria Trap i valfråga/film 2 om nya Salem C med multihall. Se film här >>

Lena Wallenius tar i valfråga 10 upp kravet på att rädda Fågelsången.  Se film här >>