Vi är optimistiska, orädda och obundna

Vi är optimistiska, orädda och obundna2018-07-11T21:14:18+00:00

Vi är det positiva alternativet

Rönningepartiet är ett optimistparti. I varje fråga ska vi alltid arbeta på ett ansvarsfullt sätt för att finna positiva och konstruktiva lösningar för de boende i hela Salems kommun.

Vi står för praktiska lösningar istället för ideologiska låsningar

Rönningepartiet för en praktiskt inriktad lokalpolitik utan ideologiska bindningar. Vi väjer inte för att driva obekväma frågor och vi stöder förslag som är bra, oavsett varifrån de kommer. Vi samlar de grupper som inte själva eller via sina intresseorganisationer anser sig företrädda i den kommunala beslutsprocessen. När vi samarbetar med andra partier och organisationer gör vi det enbart utifrån sakfrågorna. Rönningepartiets solidaritet och lojalitet gäller endast dem vi representerar – de boende i Rönninge/Salem. Vi ser oss som kommunens enda verkliga lokalparti.

Vi står för jämställdhet

Rönningepartiet anser att jämställdhet är en mycket viktig del av en fungerande demokrati. Ingen grupp får diskrimineras genom några kommunala beslut. Kommunen ska ha en väl utvecklad jämställdhetsplan som även åtföljs i handling.