Därför finns vi

Därför finns vi2018-07-11T19:05:39+00:00

Varför bildade vi Rönningepartiet? Jo, till sist var vi alldeles för många som kände att det här inte håller längre, nu får det vara nog.

Tankarna har funnits där i många år. Men de väcktes på allvar sommaren 2010. När vi började prata om viktiga frågor för oss boende här i Rönninge, Salem och Söderby visade det sig att i princip alla hade samma känsla.

Frustrationen över hur illa politiken fungerar i vår kommun var mycket stor. Många har liknande erfarenheter, att inget hjälper, ingen lyssnar och att inget går att göra. Alla upplever samma känsla av vanmakt, att makten i kommunen är snedvriden till ett dominerande parti. Ett parti som vuxit sig så starkt att övriga partier i praktiken har slutat driva och strida för sina egna väljares frågor.

Resultatet är att det inte längre finns någon verklig opposition här i kommunen. Utan opposition – ingen fungerande demokrati. Och en liten kommun som styrs enväldigt tappar snart förmåga att lyssna och att på så sätt föra en vettig lokalpolitik, baserad på de boendes villkor.

Därför bestämde vi oss för att göra något. Vi bildade Rönningepartiet! Med mål att få tillräckligt många mandat för att komma in i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna och bedriva verklig lokalpolitik för alla boende i hela kommunen.