Bygg med egen vision, låt inte exploatörerna förstöra Rönninge C

Bygg med egen vision, låt inte exploatörerna förstöra Rönninge C2018-09-05T18:28:30+00:00

Låt inte exploatörerna förstöra våra centrum menar Christian Guldberg, som nu sker i Rönninge. Se mer i filmen här >>

Vi vill absolut bygga. Mer bostäder, fler lokaler för möten, handel och annat företagande. Inte för byggandets skull, utan för att kunna skapa det samhälle vi vill ha. Vi i Rönningepartiet har en tydlig vision av det samhälle vi vill skapa. Bevara, förbättra och utveckla de unika karaktärer som redan Salems kommun erbjuder. Det vi bygger ska göras hållbart och med smak och känsla, något som vi med stolthet kan lämna över till kommande generationer. 

Vi reagerar starkt

på hur kommunen sköter sitt planarbete. Inte minst i Rönninge Centrum. Först inleder man hela projektet med ett dåligt avtal med en byggherre. När sedan exploatören kommer på att de vill tjäna mer pengar på sitt hus står bara kommunen och nickar, allt medan byggherren omvandlar boytorna till smålägenheter som blir mer anpassade för tillfälligt lägenhetshotellboende än bra bostäder för Salemsbor. De kräver också att nytt parkeringsdäck måste byggas för de boende, inte självklart för besökare till vårt centrum. Det gör tillgängligheten till Rönninge C ännu sämre. 

Vi i Rönningepartiet älskar

vår kommun. Vi är glada att få bo i en så fin ort. Men det gör också att vi engagerar oss extra mycket, speciellt när vi känner att utvecklingen går åt fel håll. Det saknas ett helhetstänk för tillgänglighet, funktion och karaktär i både genomförda och pågående byggen som skapar en trång och kall känsla. Tillgängligheten och parkeringen i Rönninge C har blivit sämre och vi ser inte att det blir bättre när byggandet är färdigt. Självklart drabbar det affärerna och oss kunder. Hela centrum är tyvärr feltänkt från början och det som har ändrats i planerna för centrumet är förödande för dess funktion som allmän mötesplats samt rese-och handelscentrum. 

Bostadsmarknaden har förändrats,

det har vi alla kunna läsa. Men har vår kommuns behov ändrats så mycket? Är många smålägenheter svaret nu? Snart kommer många lägenheter och radhus byggas i Södra Hallsta (nära Rönninge C). Vi vill att de ska bli tillräckligt attraktiva för t. ex. våra äldre som vill flytta från sina villor och kan därmed göra plats för barnfamiljer och egenföretagare? Vi vill behålla det småskaliga, lugna och relativt trygga karaktär av vår kommun. Tyvärr talar de planer som de styrande har tagit fram för höga, tråkiga bostadshus. Så vill inte vi i Rönningepartiet se att vår kommun utvecklas. Vi har jobbat för det under de gångna mandatperioden och tänker fortsätta det under kommande år. 

I våra 20 valfilmer tar vi upp frågan om hur vi ska utveckla vår kommun med byggande, inte minst våra centrum:

Christian Guldberg tar i valfråga 12 upp feltänkta centrumplaner. Se filmen här >>

Fredrik Lindholm tar i valfråga 9 upp behoven av karaktär, känsla och visioner. Se filmen här >>