Dags att höja rösten om Söderby!

Dags att höja rösten om Söderby!

Av |2020-05-13T10:48:52+00:0013 maj, 2020|Nyheter|

Dags att höja rösten om Söderby!

Nu behövs din röst för att utveckla Söderby på rätt sätt. Säg nej till planerna på att bygga bort ännu en av områdets gröna lungor. Din åsikt behövs i samrådet som pågår mellan den 13 maj och 10 juni.

I dag planeras för ytterligare hus i den lilla tallskogen vid det gamla sjuksköterskehemmet. En av få återstående gröna ytor som ger området sin gröna, luftiga karaktär. En plats där barnen leker och de höga tallarna sprider lugn och harmoni.

Länsstyrelsen har redan sagt sitt: tallbackens obebyggda naturmark är viktig att bevara! Redan i dag har många av tallarna försvunnit från området. Nu är det viktigt för att gå varsamt fram för att bevara den trivsamma gröna miljön i Söderby.

En farlig trafikmiljö och sämre service

Fler av Söderbys grannar har redan hört av sig till kommunen. Nu är det viktigt att deras röster gör skillnad. De menar att ytterligare bebyggelse leder till mer trafik, stora parkeringsproblem, sämre snöröjning och skötsel, och sämre miljö.

Det finns bättre sätt att utveckla Söderby.

Söderbys historia raderas ut

Dessutom skriver Länsstyrelsen i sitt remissvar att förståelsen och upplevelsen av Söderbys historia hotas av dagens planering. Söderby var en viktig del i kampen mot en av 1900-talets stora farsoter: tuberkulosen. Här fanns en god tillgång till frisk luft i en luftig tallskog som sågs som avgörande i dåtidens behandling. Och än i dag finns tydliga spår av Söderbys betydelse bland dagens trivsamma bostäder.

Hur säger du ifrån?

Läs mer om planerna på kommunens sidor för detaljplanen. Där finns även kontaktuppgifter till kommunens tjänstemän.

Hänvisa gärna till Detaljplan för Salem 5:67, plan nr 83-21 i ditt mejl eller brev.

När behövs ditt svar?

Samrådet pågår till och med den 10 juni så skicka din röst i god tid.

Vad händer utan din röst?

Utan din röst går planeringen troligen vidare utan någon större förändring. Det är viktigt för utvecklingen av kommunen att allas röster hörs – först då utvecklas Salem till en plats där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla. En plats där demokrati, insyn och valfrihet är verklighet.

Hur kan framtiden bli bättre?

Rönningepartiet har utvecklat en rad principer för kommunens långsiktiga planering som bättre tar hänsyn till oss som lever i Salem. Läs gärna mer om hur våra sju designprinciper (pdf-fil) kan skydda, utveckla och förbättra vår kommuns unika karaktär.