Hög tid för flera kloka vägval!

Hög tid för flera kloka vägval!

Av |2018-08-22T09:59:44+00:0022 augusti, 2018|Bloggar|

Miljön är viktig och mer cyklande kan vara en del av lösningen

Om vi kan minska vårt bilåkande lokalt och underlätta för cyklande och gående minskar vi utsläppen av växthusgaser och minskar även belastningen på våra sjöar.

Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter. Härifrån går såväl tåg som buss. Den absoluta majoriteten av kommunens sysselsatta innevånare pendlar till arbetsplatser utanför vår kommun. Enligt trafikflödesmätningar 2013 är det uppenbart att ett stort antal pendlare tar sig till tåg och buss vid Rönninge centrum med bil. Att förse dessa med parkering har visat sig dyrt. Samtidigt har en stor del av de föreslagna nya gång- och cykelvägarna i översiktsplan 2005-2015 ännu ej har byggts. För att möjliggöra ett säkert och enkelt resande via Rönninge centrum utan bil måste vi sätta upp tydliga mål. Vi har därför ett flertal förslag för att dessa mål om detta, men även konkreta förslag för att underlätta cyklande redan nu.

Lättare att ta sig från Söderby till Rönninge med en gång- och cykelväg med bro över järnvägen vid Mölle

Rönninge centrum är hela kommunens resecenter. Att kunna ta sig till Rönninge centrum utan bil är därför av största vikt. En bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen skulle underlätta för gående och cyklister att ta sig till Rönninge centrum från Söderbyområdet. En sådan bro skulle också öka möjligheten för gående och cyklister från Söderbyområdet att ta sig till Möllebadet med tillhörande motionsspår och utegym samt till Rönninge tennishall.

Vi vill göra det lättare att cykla i Salem och Rönninge.

Ett flertal kommuner i Stockholm har mål för att öka cyklandet i sina kommuner, det har inte Salem. Trots det satsar vår kommun en hel del pengar på att förbättra cykelvägar och annat. Salem satsade enligt DN 31,25kr per innevånare under 2016. Det kan låta som mycket, men är inte det om man jämför med andra kommuner i Stockholm. Exempelvis Sollentuna med 666,66 kr per invånare, Danderyd med 103,13 kr per invånare. Järfälla med 190,27 kr per invånare, Ekerö med 196,29 kr per invånare och Huddinge 259,05 kr per invånare. Alla siffror är från 2016.

Salems övergripande mål har tidigare varit ”Hållbar miljö och ökad andel resor med kollektivtrafik och gång”. Det är inte tillräckligt bra. Ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och det bör vi också ha. Nedan finns ett anta exempel på mål.

Sollentuna. Övergripande mål: 2020 ska andelen cyklister fördubblas, från 7 till 15 procent. Sollentuna ska även utses till Sveriges bästa cykelkommun. Danderyd: Övergripande mål: 2024 ska 15 procent av resorna ske med cykel. 2012 var siffran 6 procent. Järfälla: Övergripande mål: Andelen cykelresor ska öka från 5 procent till 20 procent 2030. Ekerö: Övergripande mål: Andelen cykelresor skall öka. Ett gång- och cykelnät som är framkomligt och trafiksäkert. Huddinge: Övergripande mål: Andelen cykelresor ska öka från 4 procent (2014) till 10 procent 2020.

Vi föreslår därför;

  • Att övergripande cykelmål för Salem upprättas
  • Att målet är tidsatt
  • Att målet är mätbart