Tyvärr, inget SL-kort till våra gymnasieelever

Tyvärr, inget SL-kort till våra gymnasieelever

Av |2018-02-27T17:53:40+00:0027 februari, 2018|Nyheter|

Alliansen vill bara göra det minst möjliga enligt reglerna

I våras 2016 lämnade vi in en motion om ett SL-kort till alla gymnasieelever. Med andra ord, också till de som bor i kommunen med mindre än 6 km från skolan. Se: http://ronningepartiet.se/2016/04/16/motion-om-sl-kort-for-alla-gymnasieelever/
I möten i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har motionen behandlats två gånger. S, MP och V har röstat med R (Rönningepartiet) men varje gång betydde det att vi inte nådde en majoritet för vårt förslag eftersom Alliansen röstade emot. Torsdag den 22 februari fanns motionen på agendan igen och vi lade fram våra bästa argument. Vi sa så här:

”Inom ramen för utbildning och våra skolor är ett SL-kort till alla inte någon stor grej. Vi talar inte om stora pengar heller. Enligt reglerna behöver vi inte ge elever i vår kommun ett kort, men vi får göra det.

Så, om vi gör det, vad säger vi till våra ungdomar som går på Rönninge Gymnasium? Vi säger:
Vi bjuder på ett kort som gör att:
– Du kan röra dig fritt (under dagtid) inom Storstockholm för att gå till större bibliotek i stan, bokhandel, museum, utställning, evenemang, studiebesök och möta en mångfald av människor och situationer,
– Du kan  åka hem med några klasskompisar för att göra läxor tillsammans eller jobba på ett projekt,
– Om du behöver åka buss till skolan vintertid, så kostar det inte något för dig/din familj.
Med andra ord: Du har precis samma möjligheter att åka kollektivtrafik som alla andra på din skola, och som du skulle få om du väljer en skola i en annan kommun.

Och, om vi gör det, vad innebär det för lärarna:
– Vi tar bort en hel del organisation och spring som krävs när de ska ordna en utflykt för elever. De behöver inte kolla vem som har kort eller ej, inte räkna, inte attestera. Lärarna kan fokusera på själva utflykten.

Det visar sig att ett kort till alla gymnasieelever skulle kosta ungefär 70 000 kr per år extra. Summan kunde vara 20 000 lägre om inte flera Salemselever skulle ha köpt ett eget SL-kort och därmed sparar pengar för skolan (för att den behöver inte köpa enkelbiljetter åt dem vid utflykter). Faktum att de skaffar ett SL-kort själva visar att de känner ett behov…ytterligare ett argument att ge dem ett terminskort gratis!”

Trots att Allianspartierna visste att 5 av 8 kommuner i Stockholmslän gör det redan (!) tyckte styrande M,C,L och KD att man ska följa reglerna och inte göra mer än så. De tyckte att 70 000 kr per år är för mycket. Löjligt om man vet att i senaste mötet av barn- och utbildningsnämnden ett underskott av 40 000 kr på en skola kallades för ‘mindre räkningsfelpengar”. Vi i Rönningepartiet tycker verkligen inte att ett SL-kort till alla gymnasieelever är en lyx. Vi anser att rörelsefrihet för dem är viktig, helt enkelt. SL-kortet kan dessutom bidra till att fler Salemsungdomar väljer att gå på kommunens gymnasium, eller åtminstone inte väljer ett gymnasium i annan kommun för att de då får SL-kort och den ökade rörelsefrihet det innebär. Attityden från Alliansens sida att göra det minst möjliga enligt reglerna är inte optimal i detta fall. Vi i R vill att Salems kommun ska göra mer för våra skolungdomar!