Blir det önskad utformning kontra mer pengar? (Varning: lång blogg)

Blir det önskad utformning kontra mer pengar? (Varning: lång blogg)

Av |2018-02-14T15:38:05+00:0014 februari, 2018|Bloggar|

Vad strävar kommunen efter? Vill vi ha ett tätbebyggd stadsmässigt (förorts-)område vid Rönninges entré? Hur många bostäder behövs egentligen? Hur stor roll får pengarna spela?

När jag skrev min senaste blogg var jag ganska glad. Jag hade varit på utställningen för Södra Hallsta och tyckte om en av de två alternativ som var favorit hos kommunens tjänstemän. Flera som var där verkade ha samma preferens, så det var trevlig. Men nu känns det inte så trevlig, så vad har hänt? Följande: Planeringen för Södra Hallsta har gått in i nästa fas. Ansvariga tjänstemännen har gjort en vidare analys av de två alternativ som de gav mest poäng: Förslag från Sunt Boende och Sveafastigheter-utveckling. (Vilka val, önskemål och kommentarer kom in från allmänheten nämns inte i den, men kommunen har dem sedan 26 januari 2018. Mer om det längre ner.)


I analysen av 2 februari 2018 ställs de två högstapoängalternativ emot varandra. Syftet är att ge kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) underlag för att välja med vilket av de två bolagen som kommunen i första hand ska förhandla med målet att teckna ett planeringsavtal. En viktig beslutsmoment alltså! Förutom kvalitetet av förslaget tar man i analysen också upp kvantiteten (hur många av olika byggrätter / boende enheter omfattas av förslagen och hur mycket pengar kommunen tjänar på dem.)

Resultatet, sammanfattad på kortaste sätt, är att förslaget som är tättare ger väsentligt större exploateringsintäkter och rekommenderas (mer eller mindre, inte så rakt ut). Det vore lätt att konkludera att pengarna styr … men man måste titta närmare på de både förslag för att se att det är lite mer nyanserad än så.

Sveafastigheters förslag omfattas 17000 kvm BTA (bruttoarea), 230 enheter av vilken 31% hyresrätter. Skissen visar att de tänker bygga en väg av höga flerbostadshus direkt längs Salemsvägen (se bilden) för att skydda mot buller på andra sidan av dem. Det hela är mer stadsmässigt, “fyrkant”, inte precis trevligt eller anpassat till omgivningen. man bygger tätare än kommunen krävs, men håller sig förresten väl nära prospekten.

Suntboendes förslag omfattas ‘bara’ 12050 kvm BTA, 173 enheter av vilken 69% hyresrätter. Skissen ger en känsla av en bra helhet, luftighet mellan hus, välanpassad till omgivningen och en mycket trevligare variation av höghus längs Salemsvägen. Så det handlar om en mindre hårt exploatering än kommunen verkar önska och mycket mindre än Sveafastigheters förslag.

Det är inte förvånande att exploateringsinkomster för kommunen blir därför mycket högre i förstnämnda förslaget.  Det blir ungefär 89 miljoner mot 11 miljoner i inkomster! Tjänstemännen verkar tycka mest om utformningen av sistnämnda förslag (med några undantag), men känner sig tvungna att lägga stor vikt på det finansiella. Sammanfattande analys av tjänstemännens pro memoria  säger att det är “svårt att föbise Sveafastigheters förslag. Det ger kommunen ett betydande mycket större exploiteringsintäkt som t.ex. kan användas för framtida investeringar i skolor, förskolor eller andra kommunalt ägda eller drivna lokaler.”

Välgenomtänkt kan man säga, men därför inte rätt slutsats. Varför inte det? Joh, det handlar mycket om på vilka visioner, värde och grundprinciper man vill basera utbyggnaden av kommunen. Och där kommer kommentarer från invånare in i bilden, som nästan alla väljer Sunt Boendes förslag pga att det är inte så tätt och “stadsmässigt”. De anser att det tar mer hänsyn till det positive i kommunens karaktär och direkte omgivningen. Några axplock:

”…den kommande bebyggelsen bör få en utformning som harmonierar med befintliga fastigheter i området. Det är vikigt att  slå vakt om den karaktär av småskalighet som präglar Rönninge av idag. Därmed ställer ..(vi oss) avvisande till de stadslika förslagen med hela husfasader mot Salemsvägen.”


”Wilhelmina av Sunt boende är det bästa alternativet för södra Hallsta anser jag. Där tar dom hänsyn till den 125-åriga gamla skogen och husen byggs i trä samt inte så kompakt med hus. Med tanke på mer trafik i närmiljön så behövs skogen som producerar syre och rensar luften. En  bra miljötänk för hela området, klimatsmart tänk.” 

”Efter att tittat på utställningen och granskat förslagen på hemsidan och inte minst hört vad folk tycker så föredrar vi Suntboendes förslag Wilhemina. Det passar in i terrängen, ger ett luftigt och ljust intryck, ger ett sympatiskt bild av samhället vid infarten till Rönninge. Det finns ett högt miljötänk i hela utbyggnaden. Att det finns sparad naturmark är av stort värde, det finns ingen bättre lekplats än en skogsdunge!”

Om ni har läst min kommentar  om Södra Hallsta (i min tidigare blogg) förstår ni att jag håller med dessa uttalanden och vågar säga att Rönningepartiet känner oss igen sig i det mesta. Som många invånare uppskattar vi det lugna, småskaliga karaktär av kommunen, att bo i ’det gröna’, inte i en förort med höghus som byggs direkt längs en viktig trafikled (!). Vi är före en utveckling av vår kommun med byggande på olika ställe. Det är inte sant att vi är emot alla byggplaner eller allt byggande. Vid flera tillfälle har vi påpekat att det är viktigt att inte bara fokusera på bostäder, att skynda inte för snabbt och att göra säkert att utökning av infrastruktur, service, skolor, aktivitetslokaler händer i takt med bostadsbyggande. Som styrdokument har vi tagits fram ett förslag med 7 designprinciper som kan användas som kriteria när man skapar eller utvärderar byggplaner för vår kommun. Gör man det så är det klart att för Södra Hallsta Sunt Boendes förslag är överlägsen Sveafastgheters. Även om det första inte är perfekt och i behov av några ändringar, ger det ett mycket bättre utgangspunkt än det andra. Att klämma in så många bostäder som möjligt behövs inte heller. Bygg hellre lite mindre men boende med bra livskvalité. Gärna lägenheter som de som flyttar från villorna eller rådhus vill faktiskt bo i!
Men den finansiella aspekten, hur ser man på den? Tänkta inkomster och kostnader ska kollas noggran så att det är tydligt att man inte talar om ‘sockrade’ siffror. Sedan handlar det om att försöka behålla de positiva aspekter av Sunt Boendes förslag (eller liknande) medan man höjer inkomster och dra ner på kostnader så mycket som möjligt. Naturligtvis får kommunen alltid högre nettoinkomster vid hårdare exploitering, men det i sig är aldrig tillräckligt som anledning att välja den. Det verkar som Sveafastigheters förslag är inte vad våra invånare vill ha. Därför är min uppfattning att kommunen ska jobba vidare med Sunt Boendes förslag.