Loading...

Vår framtidsbudget

Vår framtidsbudget

Av |2017-12-08T15:16:42+00:008 december, 2017|Vår politik|

Spara 110 miljoner – behåll naturmark, slipp trafikkaos och få en klok skollösning

Vid Kommunfullmäktiges budgetdebatt 23 november 2017 lämnade Anders Klerkefors, gruppledare för Rönningepartiet, in en text som protokollsanteckning som finns att läsa längst ned i detta inlägg som PDF. I filmen ovan kan ni höra hur Anders och Rönningepartiet (R) hyllar det goda arbetet som har lett fram till en god driftsbudget i Salems kommun för 2018. Men när det gäller investeringsbudget för framtida satsningar skiljer sig R avsevärt från den styrande majoriteten.

Stor skillnad i framtidssynen

Det är i investeringsbudgeten för de närmaste åren som det på ett tydligt sätt framkommer hur vi i Rönningepartiet (R) ser på framtiden jämfört med Moderaterna (M) och övriga i alliansen.

skillnader M+R i investeringbudget

Jämför Moderaternas (M i blått) investeringsbudget med Rönningepartiets (R i orange).

I vårt framtidsscenario kommer Salems kommun rent ekonomiskt spara 181 miljoner skattekronor 2018-2020, medan framskjutna investeringar efter 2020 kostar 71 miljoner mer. Totalt sparar vi med R-förslaget 110 miljoner.

Samtidigt får Salemsborna behålla naturmark, trafikproblem uteblir och satsning görs på skola och förskola där behovet just nu är störst. I detalj enligt följande:

•• Rönningepartiet (R) undviker helt och hållet att bygga skola och idrottshall på Fågelsången. Vi räddar därmed en värdefull grön oas i ett växande Salem och förhindrar de trafikproblem som alla innerst inne vet kommer uppstå när skola och idrottshall ska användas sju dagar i veckan, dagar och kvällar.

•• Salems kommun slipper renovering av en simhall, som bara riskerar att bli väldigt mycket dyrare än vad som är budgeterat.

Skola där behovet finns

•• Kommunen får istället både skola och förskola där behovet just nu är som störst, nämligen nära Rönninge Centrum när Södra Hallsta byggs. Enligt vårt sätt att tänka integrerar man skolor och förskolor så mycket som möjligt i bostadshus, något som görs redan på andra platser i Sverige. Och de byggs flexibla i fall vi i framtiden behöver förändra lokalanvändningen. Tänk ungdomsaktiviteter, studiecirklar, språkundervisning mm.

•• När nya Salem Centrum byggs integreras i Rönningepartiets förslag en stor skola samt förskolor för det växande behovet i denna stadsdel. Här skapas ett levande centrum genom att också bygga en stor multihall som kan användas för skolan, för idrott, kultur, stora event mm. Här byggs också den nya simhallen, istället för dyrbar renovering av den nuvarande. Detta på en plats där kommunen både vill och kan ta emot stora trafikflöden – det nya, moderna Salem Centrum.

•• Vårt förslag rymmer även med flera ”små” satsningar som Rönningepartiet tycker är så viktiga. En gång- och cykelbro till Mölle för Söderby- och Salemsborna. En satsning på att hästar med ridmöjligheter också ska finnas på Ersboda.

Ett modernare Salem

Rönningepartiet vet att denna satsning kommer innebära att vi använder dina skattekronor för att bygga ett mer modernt Salems kommun, med bättre tajming i investeringarna där och när behovet verkligen finns. Vi anar samtidigt att det finns väldigt mycket prestige som stör hos styrande partierna. Under alla år de har suttit vid makten har oförmågan att lyssna på kloka idéer från “fel” håll blivit mer och mer tydlig.

Rönningepartiet är Hela Salems lokalparti. Med det menar vi att R kämpar för alla som bor här i kommunen och för alla kommundelar. I riksdagsvalet röstar vi i R själva på röda, blå, gröna, gula och rosa partier. R säger ja till alla goda förslag, och bara nej till de vi ser är dåligt genomtänkta, långsiktigt ofördelaktiga för vår lokala miljö eller alldeles för dyrbara och slösaktiga med dina skattekronor.

Moderaternas budget verkar grunda sig i någon form av regional iver att vara bäst i klassen. De har drivit fram en översiktsplan som kan bli mycket dyr för Salems invånare. En närmaste ohämmad expansion målas upp, som ställer stora krav på infrastruktur, skolor och barnomsorg m.m. och kan bli kostsamt för oss på flera olika sätt. Visst vill Rönningepartiet bygga för våra ungdomar och andra men kommunen behöver inte växa med tusentals invånare för det!

Stora delar av moderaternas budget och plan bygger på befolkningsprognosen från våren 2017. Den har nyligen justerats av kommunens tjänstemän. Ökningstakten förespås bli lugnare, särskild fram mot 2021. Rönnningepartiet utgår ifrån den nya prognosen.

Prognos befolkningstillväxt Salems kommun

Vid Kommunfullmäktiges budgetdebatt 23 november 2017 lämnade Anders Klerkefors, gruppledare för Rönningepartiet, in följande text som protokollsanteckning. Klicka här för att öppna PDF.