60 fler bostäder samt P-däck i Rönninge Centrum

60 fler bostäder samt P-däck i Rönninge Centrum

Av |2017-12-08T14:54:32+00:008 december, 2017|Nyheter|

60 fler bostäder samt P-däck i Rönninge Centrum

Ett tilläggsavtal om Rönninge Centrum har förhandlats fram av Moderaterna i Salem med byggherren Småa. Fortfarande kvarstår många frågetecken. Men två resultat är:

• Rönninge Centrum får inte ”bara” 115- 120 lägenheter, utan 160-180 lägenheter.

• Ett parkeringsdäck byggs över parkeringen närmast Konsum.

Konsekvenserna av uppgörelsen mellan byggherren Småa och Salems kommun är fortfarande osäkra. Markytorna av de planerade husen inom detaljplanen för Rönninge Centrum är redan hårt utnyttjade. Frågan är hur byggherren ska kunna gå från 120 upp till 180 lägenheter utan att bygga ut ännu mer på höjden. Rönningepartiet försöker här reda ut de fakta och kvarvarande frågetecken som finns.

Kända fakta

•• Ett tilläggsavtal har tagits fram under hösten mellan Salems kommunalråd Lennart Kalderén och byggherren Småa.

•• Avtalet antogs snabbt i Kommunstyrelsen i måndags 27 november.

•• I avtalet ges byggherren Småa rätt att bygga 160-180 lägenheter inom centrumområdet, mot tidigare överenskomna 115-120 lägenheter.

•• Småa ska bygga ett parkeringsdäck för att skapa 60 fler platser till de extra bostäderna.

•• Småa ska enligt avtalet ha lämnat in nytt bygglov senast 30 november 2017 för Torghuset och ska göra det senast 31 december för Flädern, dvs huset vid busstationen.

Frågetecken

•• Ingenstans i avtalet står det hur byggherren Småa ska bygga för att få in 180 lägenheter.

•• Det finns ingen begränsning i avtalet om maximal höjd eller storlek på kvarvarande hus som ska byggas.

•• Lennart Kalderén har i media uttalat sig om att de 60 nya lägenheterna ska rymmas inom de redan planerade huskropparna. Detta genom att göra mindre lägenheter. Det här nämns inte i avtalet, vi har bara Kalderéns ord på det.

•• Torghuset hade redan bygglov för 40 lägenheter med fastlagd storlek. Nu ska nytt bygglov ha lämnats in med ändrat antal, enligt uppgifter i tidningen Mitti avser Småa bygga 54 hyresrätter här. Om detta stämmer har  vi i R inte någon information om i dagsläget.

•• Flädern vid busstationen, det huset har Småa ännu inte lämnat in ansökan om bygglov. Vi vet bara från skisser och modeller hur det var tänkt att se ut i storlek, höjd och form.

•• Avtalet säger inget om fördelning av lägenheter mellan de kvarvarande husen som ska byggas.

•• Avtalet säger inte om det blir bostadsrätter eller hyresrätter.

•• Detaljplanen säger 115-120 lägenheter. Nu vill kommunen tillåta 180 lägenheter, utan att göra om detaljplanen. Är detta möjligt?

Rönningepartiets funderingar

Orsaken till nya avtalet lär vara att Småa har varit ovilliga att inleda byggnationerna. Så lösningen blev då att ge den ”olydiga” fler byggrätter så de ekonomiska förutsättningarna blev bättre, och samtidigt utnyttja att det i detaljplanen fanns inskrivet om ett möjligt parkeringsdäck. Med detta kan krav på parkeringar till boende uppfyllas, utan att något är sagt om att allmänheten ska få fler p-platser i centrum.

Rönningepartiet tror många invånarna känner sig överkörda. Det råder ingen tvekan om att Lennart Kalderén med Moderaterna vill driva igenom denna byggnation så fort som möjligt. Till synes med så lite insyn från Salemsborna som det bara går. Det stod också klart i Kommunstyrelsen att alla övriga partier – S, C, L, Mp – går med på det.

Vi i Rönningepartiet tycker fortfarande att planerna med att bygga 115-120 lägenheter är feltänkta. Det som i första hand ska vara kommunens transportcentrum, med levande handel och plats för möten för allmänheten, får enbart fokus på maximalt antal bostäder.

Med ytterligare 60 lägenheter och ett P-däck återstår att se hur byggherren ska lösa det på ett snyggt sätt. Mer betong, mörkare och gråare är inte den utveckling av centrum Rönningepartiet vill se.

Vi i Rönningepartiet fortsätter att framföra våra åsikter och är beredda att samarbete med dem som tydligt visar sunt förnuft och vill invånarnas bästa. Det motsatta kommer vi aldrig att gå med på.