Ännu högre och större i Rönninge C?

Ännu högre och större i Rönninge C?

Av |2017-11-26T16:00:03+00:0026 november, 2017|Nyheter|

Rönninge C kan få ännu större och högre hus

samt parkeringshus efter tyst uppgörelse

I all tysthet har under hösten en ny uppgörelse om Rönninge Centrum förhandlats fram med byggherren SMÅA. Resultatet i förslag till tilläggsavtal är:

  • Rönninge Centrum får inte ”bara” 115-120 lägenheter, utan 160-180 lägenheter.
  • Ett parkeringsdäck byggs över parkeringen närmast COOP.

Denna uppgörelse om nytt tilläggsavtal i detaljplanen för Rönninge Centrum blev offentlig för Rönningepartiet under fredagen (Black Friday…).

Högre hus och P-hus?

Förslaget ligger redan klart för att Kommunstyrelsen (KS) nu på måndag 27 november ska kunna klubba det nya tilläggsavtalet. Konsekvenserna av uppgörelsen mellan byggherren SMÅA och Salems kommun blir naturligtvis flera. Markytorna av de planerade husen inom detaljplanen för Rönninge Centrum är redan hårt utnyttjade. Frågan är hur byggherren ska kunna gå från 120 till 180 lägenheter utan att öka antalet våningar och bygga ut ännu mer på höjden. Det är svårt att se andra konsekvenser än att det betyder ännu högre hus på torget och vid busstationen i de hus som kvarstår att bygga.

Konsekvens nr 2 är förstås det parkeringsgarage som krävs för att rymma alla nya bilar. Enligt vår bedömning kan det innebära ett fem meter högt bygge mellan Dånviksvägen och Coop-huset. Viktigt att lägga märke till här är att underlaget säger att det nya planerade P-däcket ska rymma 60 nya platser. Med 60 nya lägenheter skulle det betyda att samtliga tillkommande p-platser blir öronmärkta till de tillkommande lägenheterna. Besökare som vill handla, träna, pendla eller mötas i centrum får vad det verkar enligt denna uppgörelse inga fler p-platser. Redan nu är det svårt att få parkeringsplats när man vill handla i centrum med alla borttagna p-platser. Kommer vi därmed att få ett P-däck, utan att det förbättrar parkeringen för handeln? Det är det värsta av två världar!

Ekvationen går inte ihop

Det är förmodligen ingen som har missat att Rönningepartiet har varit skarpt kritiskt hela tiden till den plan för nya Rönninge Centrum som Salems kommunalråd Lennart Kalderén har varit drivande bakom. Ekvationen har enligt Rönningepartiet varit omöjlig. Att bibehålla Rönninge Centrum som ett attraktivt och trivsamt centrum, som i första hand ska fungera som transportcentrum för alla Salemsbor samt ha en levande handel. Det går inte ihop med ambitionen att försöka få in så många bostäder som möjligt på en ytterst begränsad yta.

Nu blir det troliga resultatet av nya tilläggsavtalet att karaktären på Rönninge centrum fullständigt suddas bort.

Högre, större, mörkare och gråare är inte den utveckling av centrum vi i Rönningepartiet vill se. Vi är fortfarande övertygande om att en mer småskalig utveckling av centrum är bäst ur alla aspekter. Med målen om ett tillgängligt, snyggt, ljust, öppet och trivsamt centrum. Fler bostäder må vara bra, men kläm inte i dem i vårt gemensamma utrymme och aldrig till vilka priser som helst.

Värre än befarat

Med denna nya uppgörelse kan vi bara konstatera att nya Rönninge Centrum tyvärr blir mycket värre än vi har befarat. Och värre än vi har fått höra och se i alla planer och skisser i hela planprocessen! Men SMÅA är nog säkert nöjda, för med denna nya uppgörelse får de ihop byggekonomin bättre. Till saken hör att i denna uppgörelse ledd av moderaterna verkar även socialdemokraterna ha deltagit. Så vem kan du lita på?

På måndag kväll 27 nov kommer frågan upp för beslut i KS, förmodligen för att detta ska kunna beslutas i Kommunfullmäktige (KF) redan 14 december. Vi hoppas få mer information redan på KS och kunna reda ut fler frågetecken om hur de styrande i kommunen har tänkt lösa detta på ett bra sätt för kommuninvånarna. Det finns t ex en mening i underlaget till beslutet som är spännande: ”Tilläggsavtalet för det befintliga markanvisningsavtalet har tillkommit för att utöka bolagets åtagande, då byggstart har försenats och antalet lägenheter ökats.” Vad kan det betyda? Har byggherren SMÅA tagit för lång tid på sig och ska därför få bygga fler lägenheter? Eller vill Salems politiker ha fler lägenheter och ge SMÅA en till morot?

Vi i Rönningepartiet har som kommunens tredje största parti hållits utanför denna uppgörelse och har tyvärr inte alla svar. Fortsättning följer.

KS-20171127-Ärende-8-14

Marköverlåtelser till SMÅA enligt det förslag som KS ska fatta beslut om under måndagen.