Salems Kommun tillämpar ”förenklad avgift” för fastighetsägare när kommunen asfalterar och modifierar vägar

Salems Kommun tillämpar ”förenklad avgift” för fastighetsägare när kommunen asfalterar och modifierar vägar

Av |2017-10-19T01:16:45+00:0019 oktober, 2017|Bloggar|

Vårt kommunalråd har nämnt i lokal TV  att trafikverket kör över kommuner och fastighetsägare med ansvar och kostnader, utan att förhandla. Rönningepartiet håller med om det är rätt att bli upprörd.

Dock på samma sätt tycker Rönningepartiet att kommunen kör över småhusägare när det gäller pågående ’gatuförbättringar’ i Salems kommun.
Hur resonerar de politiker som tillämpat Gatukostnadsavgiften i sina kommuner?
Politiker som förespråkar gatukostnader säger ofta att ”-villaägaren får en värdeökning när gatorna i området byggs ut och att det därför inte är mer än rätt att villaägaren betalar”

Rönningepartiet håller med Villaägarnas riksförbund ’att i själva verket är det kommunen som får den stora nyttan. Det beror på att gatukostnader ofta går ofta hand-i-hand med förtätning. När ett bostadsområde förtätas får kommunen ökade skatteintäkter. Alltså är det också motiverat att kommunen betalar för gatorna. Dessutom får även nya familjer/områden vara med och betala på det sättet.’

Om kommunerna ska få ta ut gatukostnader i framtiden borde det inte räcka med lösa påståenden om värdestegring, utan det måste finnas en tydlig koppling mellan nytta och kostnad.

Villaägarnas riksförbund förespråkar att lagen måste ändras så att småhusägaren inte behöver betala gatukostnader förrän denne utnyttjar en ytterligare byggrätt, dvs bygger nytt eller bygger till. En sådan lagändring är lätt och kräver ingen gatukostnadstaxa.

Idag tar 37 av landets kommuner ut avgifter. Salems Kommun är en av dem, vilket nu många småhusägare i Salem blivit varse. Många kommuner avstår eftersom man är skyldiga att hålla samråd med fastighetsägarna. Kraven leder ofta till protester. Istället bygger övriga av landets kommuner med skattepengar. Många kommuner har uppfattat att tillämpningen är orättvis.

Idag måste gatukostnaden betalas redan när vägarbetena är klara. Om man istället knyter gatukostnaden till att småhusägaren bygger nytt eller bygger till kan husägaren själv bestämma när kostnaden ska tas. Småhusägaren behöver då heller inte springa till banken eller betala av beloppet till kommunen på oförmånliga villkor utan kan skjuta på betalningen.

Rönningepartiet vill att kommunen omvärderar beslutet och gör en ny beräkning utifrån framtida skatteintäkter från nya eller ombyggda bostadsområden.

regelverk:
http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplanens-genomforande/gatukostnader/

Radioinslag om Salems kommuns agerande:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6462946