Ska vi verkligen dra ner på personal på våra skolor?

Ska vi verkligen dra ner på personal på våra skolor?

Av |2017-09-28T13:58:44+00:0017 september, 2017|Bloggar|

Möten av Barn och Utbildningsnämnden (BoU nämnden) brukar inte vara politiskt laddat. Även om vi som sitter där representerar olika politiska partier har vi mycket gemensam när det gäller visioner och mål för våra skolor och förskolor. Vi vill ju alla det bästa för våra barn och att lärarna och annat personal trivs och ger god kvalitet till undervisningen. Men när det kommer till pengarna för verksamheten, särskilt nu valet 2018 ligger ‘endast’ ett år i framtiden, kan åsikterna gå isär. Sedan gäller det för mig (och Anna-Carin som är med som ersättare för RP i mötena) att vara förberedd och ha koll på de förslag som ligger på bordet. Så var det också på vårt senaste möte den 5:e september 2017.

Under Budget 2018-2020 hade man sammanfogat Budget 2018 och Ekonomiska Ramar 2019-2020. Även om vi kan gå med på budgeten för 2018, kände jag mig tvungen att reservera mig mot beslutet p.g.a. att tänkta besparingar under 2019 och 2020 hade lagts in. Det verkade som inte alla vid bordet förstod det, tyvärr.

Under nästa agendapunkt var det klart vad vi talade om: Besparingsbeting driftbudget 2019-2020. Prognoserna för kommunens ekonomi visar att utgifter skulle kunna överskrida inkomster under dessa år. Därför har Kommunfullmäktige med styrande partier M, L och C givit BoU uppdraget att komma med förslag om besparingar av 4,5 miljoner kr (eller 1% av skolornas totala driftbudget). Det låter kanske inte så mycket och man försvarar det med att rektorerna är vana vid att hushålla kreativt med pengarna, att det är ’bara’ 1% och det är viktigt att vi som nämnd tar vårt ansvar för en ekonomi i balans.

Vad som inte sägs är följande. Våra skolor har redan under 5-8 år tvingats till effektivisering/hushållning pga att lärarnas löner har räknats upp med 2% i kommunens budget medan de i verkligheten har gått upp mycket mer. Så skolorna har redan varit tvungna att gå ner i antalet tjänster och därmed riskerar sämre kvalitet och större klasser. Besparingar av 4,5 miljoner skulle kunna innebära ytterligare personalminskningar av upp till 7,5 lärartjänster! Samtidigt som antalet elever förväntas växa. – Det är inte att investera för framtiden!

S och MP representanter i BoU var emot besparingarna och öppnade för skattehöjning. Från Rönningepartiets sida sa jag att vi är stark emot förslaget och att generella besparingsbeting inte går att göra när skohornet redan använts. Vi tror att pengarna måste kunna tas i kommunens övriga budget genom djupare analys av kostnaderna. För oss känns det klart att vi inte ska kräva ytterligare besparingar från våra skolor i nuläget. Det skulle leda till mindre arbetsro i våra klassrum, sämre kvalitet på undervisningen och att det blir svårare att rekrytera bra lärare. Det går helt emot vad vi jobbar för!

Nej. Det gäller att tänka kreativt när man går genom kommunens hela budget. Det är aldrig lätt att få en kommuns ekonomi att gå ihop, men man måste ju styra med pengar enligt principerna man står för. Det räcker inte med att skriva i nyhetsbrev och flygblad att man har ’fokus på skola’ eller att “barn och unga ska gå i skolor och förskolor med hög kvalitet”. Resurserna måste finnas för att åstadkomma det!