Bäst i klassen – det kan stå oss dyrt

Bäst i klassen – det kan stå oss dyrt

Av |2017-05-08T19:54:03+00:008 maj, 2017|Bloggar|

Salems kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan. Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill använda den fysiska miljön i framtiden.

Enligt förslaget ska omkring 2 300 nya bostäder byggas fram till år 2030. 75 procent är bostäder i flerfamiljshus. Under perioden 2018 till 2024 byggs över 200 bostäder per år. Under perioden 2025 till 2030 minskar byggandet till omkring 100 bostäder per år. Detta är den största utbyggnad och den största expansion som Salem har upplevt sedan Salemstaden byggdes under miljonprogrammets dagar.

Socialdemokrater och moderater har i sin iver att vara bäst i klassen drivit fram en översiktsplan som kan bli mycket dyr för Salems innevånare. Då det är en i det närmaste helt ohämmad expansion kan det bli kostsamt för oss på flera olika sätt.

Det kommer innebära ett ordentligt ökat tryck på kommunens tjänstemän.  Deras arbetsbörda för att hantera, detaljplaner, bygglov mm kommer att resultera i behov av personalförstärkningar, alternativt köp av konsulttjänster. Det finns också risker med att försöka utföra mer med för små resurser då det kan resultera i bristande kontroll.  En befolkningsökning av den här storleken kommer att ställa stora krav på utbyggnad av samhällsservice och skolor. Att tillhandahålla förskolor, skolor, omsorg och service i övrigt för så många fler innevånare kan visa sig vara kostsamt. Om utbyggnaden forceras fram finns det en uppenbar risk att bostadsnära grönområden kan hotas. Men största priset kan kommunens identitet få betala.  Salems identitet kanske kommer att förändras på ett sätt som många av oss inte riktigt vill. Idag beskriver kommunen sig som en naturskön pärla som har korta avstånd både geografiskt och mellan människor. Det finns nu en mycket stor risk att detta kommer att förändras i grunden.

Vi i Rönningepartiet behöver inte ta hänsyn till vad rikspolitiken dikterar gällande bostadsbyggande som socialdemokrater och moderater. Vår vision har från början varit, och är fortfarande, att Salems kommun är en plats där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla samt att demokrati, insyn och valfrihet är verklighet.

Med tanke på den attraktiva karaktär som kännetecknar hela vår kommun och de unika egenskaperna hos de olika kommundelarna, känns det mycket viktigt för oss att säkerställa att dessa är skyddade i en överskådlig framtid och att de kommer att förstärkas i den framtida utvecklingen av kommunen.

Den nya översiktsplanen är ett väsentligt instrument i detta sammanhang och arbetet med denna plan är därför mycket viktigt för oss och våra väljare. Därför tänker vi jobba för en översiktsplan som är professionell och som håller.  Vi kan åstadkomma detta genom grundläggande designprinciper som är så fri som möjligt från politiska svängningar under åren. Läs mer om detta på vår hemsida www.ronningepartiet.se

Utöver detta vill jag här gärna uppmärksamma er på ett flertal saker som jag personligen tycker saknas i översiktsplanen.

  • Tydligt skydd av bostadsnära naturområden så som dalen från Målarstigen till Bondestigen men även Källdalen, Ersboda och Norra Hallsta.
  • Riktlinjer för cykelvägar och kollektivtrafik. Planera för cykelväg Rönninge C – Söderby. Planera för cykelväg Salems C – Norsborg via Salems kyrka. Planera för cykelväg Salems C – Södertälje via Högantorp. Undersökning av möjligheten för buss ringlinje.
  • Planering av idrottsanläggningar som multianläggning i Salems C samt ytterligare en fotbollsplan alternativt idrottsplats.
  • Planer för nya badplatser i kommunen.