Förslag till Översiktsplan 2030

Förslag till Översiktsplan 2030

Av |2017-05-08T17:20:10+00:0028 april, 2017|Nyheter|

Framtidens Salem – Förslag till Översiktsplan 2030

Salems kommun håller just nu på att ta fram Översiktsplan 2030 för kommunen. Översiktsplanen ska fungera som ett underlag för framtida beslut om byggande, detaljplaner, infrastruktur och kommunal service.

Förslaget till översiktsplan är just nu ute på remiss till olika myndigheter och organisationer som ska tycka till.

På Salem.se  kan du läsa det kompletta förslaget till Översiktplan 2030. En kort sammanfattning av översiktsplanen skickas ut till samtliga hushåll i kommunen.

Du är även välkommen till informationsmöte tisdag 16 maj kl 19.00 i Stora Murgrönan, Salems centrum.

Du som kommuninvånare kan också lämna synpunkter på förslaget. Gör det via enkät på Salem.se eller skriftligt till kommunhusets reception, Säby torg 16. Lämna dina synpunkter senast den 16 juni.

På vår hemsida kan du läsa om våra visioner och hur vi i Rönningepartiet ser på översiktsplanen. Läs mer här >>