Är jag en skata?

Är jag en skata?

Av |2017-04-17T11:13:15+00:0017 april, 2017|Bloggar|

Jag älskar det vackra. Jag tror att vi alla tycker om vackra saker. Men vi har olika åsikter om vad som är vackert. Att ha olika åsikter om vad som är vackert brukar vi säga är tycke och smak. Ibland kan vi ha mycket olika uppfattningar om det. Debattens vågor går ibland höga om tavlor, statyer och kläder. Vi tycker alla att vi har rätt till en åsikt. Så är det med det mesta. Utom gällande byggande i vår kommun. Här lämnas estetiken i stadsplaneringen i ett tidigt skede över till byggbolagen. Se på fallet med fasaderna på Rönninge centrum. Vackra gestaltningsbroschyrer för Rönninge Centrum pekade på snygga fasader som smälter ihop med centrumhusets gula träfasad. När planerna nu ska omsättas till verklighet, ter sig fasaderna som inget man vill vila blicken på. Nu gällande vårt nya område Södra Halsta är det viktigt att vi förtroendevalda fritidspolitiker vågar ta tillbaka initiativet avseende samhällsplanering och estetik. Moderaterna i Stockholm stad går ut med stora helsidesannonser där man talar om vikten av skönhet. Att i Stockholm tala om vikten av ”vatten och grönska” är viktig och riktigt tycker jag. Här hos oss tycker jag att det är viktigt att se till de unika värden och särarter vi har i kommunen, se till att bevara och förbättra den historiska karaktären av de olika miljöerna som finns. Rönningepartiet har skrivit en hel del om det i vår vision för framtida översiktsplan, se länken nedan. Nu när Salems kommun söker exploatörer till Södra Hallsta och Rönninge Port 2 är det oerhört viktigt att vi vågar väga in utformning och estetik i processen. När idéskisser och förslag kommer in måste utvärdering och gallring av de inkomna förslagen även innefatta områdets karaktär och estetik. Vi får inte ännu en gång överlåta det till byggbolagen.