Den goda viljan

Den goda viljan

Av |2017-03-17T14:15:20+00:0017 mars, 2017|Bloggar|

 

Beslutet är fattat. Salems centrum kommer att flyttas. Kommunens administrativa centrum ska i framtiden också vara dess kommersiella centrum. En utökning av butiksutbudet planeras. Området kommer att få kanske 600 nya lägenheter. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera Säby simhall och även behov av modernisering av vårt bibliotek i Murgrönan. Varför då inte slå ihop alla dessa behov med planerna på byggnation i Salems centrum. Lösningen på många av behoven kan mötas med en flexibel multianläggning där sport kan utövas samtidigt som studiecirklar bedrivs och kulturevenemang genomförs. Nya Salems centrum kan då även bli ett centrum för kultur och fritid.

Det går att göra och det finns ett flertal exempel på detta. Nedan finns ett axplock som jag googlat fram på 5 minuter.

  • ”Uppsala kommun har tecknat ett optionsavtal med Rosendals fastigheter för byggnation av sporthall, centrumanläggning och bostäder intill det framtida torget i den nya stadsdelen Rosendal.” (2015-11-24)
  • Multianläggning i Fisksätra”En anläggning med multifunktionella möjligheter vars huvudsakliga syfte är att kunna erbjuda föreningsliv, allmänhet och skolor förutsättningar och ytor för träning, motion, idrottsundervisning, lek och rekreation. En multianläggning som möjliggör flexibla lösningar för olika idrotter, fritidsverksamheter och motionsaktiviteter utifrån efterfrågan och behov.” Nacka kommun 2016-11-18
  • Multianläggning i Oskarshamn. ”För Oskarshamns kommun är Arena Oskarshamn lika viktig ur folkhälosperspektiv som för elitidrotten och breddidrotten – men naturligtvis också som ett av kommunens viktigaste besöksmål.” ”Genom att investera 25 miljoner kronor i Arena Oskarshamn skapas en modern och attraktiv multianläggning. En samlingsplats som attraherar både stora och små kommuninvånare” (2016-11-18)

Det går alltså att kombinera sport, kultur och studieverksamhet i multianläggningar. Multianläggningen kan vara öppen från tidig morgon till kväll genom samordningen av alla aktiviteter. En gemensam reception kan serva alla aktiviteter i anläggningen. Den kan innehålla såväl bibliotek, simhall, sporthall, café och ungdomsgård. Många av lokalerna kan vara flexibla så att exempelvis sporthallen kan ställas om till kommunfullmäktigesal eller till teater. Mindre rum kan användas både som exempelvis danssal, språkundervisning och/eller mötesrum. Självklar placering är i Salems centrum speciellt nu som hela området planeras för fler bostäder. Den nya anläggningen ersätter både Säby simhall och sporthall samt Murgrönan med bibliotek. Detta bör även frigöra mer mark för bostadsbyggande. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp när det gäller planerna för Salems centrum och även inkludera, sport, fritid, undervisning och kultur i processen redan från start. Låt nya Salems centrum bli en verklig mötesplats för kommers, kultur, sport och gemenskap.