Revisorsnämndens betydelse i Salems kommun

Revisorsnämndens betydelse i Salems kommun

Av |2017-03-02T12:22:15+00:0028 februari, 2017|Bloggar|

Jag har nu tillhört revisorsnämnden i drygt ett år. Min roll är att utifrån mina egna värderingar granska kommunens olika funktioner. Men eftersom jag arbetar aktivt med Rönningepartiet så skiljer värderingarna sig inte från RP’s. Vi önskar oss dialog, engagemang och inflytande av medborgare med kommunen. I revisorsnämnden vill vi värna om att vår kommun använder skattekronorna på ett bra sätt med kontroll. Vi verkar för att kommunen har kontroll på styrmedlen.

Just nu har jag föreslagit att vi bör samordna vårt flyktingmottagande på ett bra sätt. Vi bör ha en tydlig strategi som är samordnad inom kommunen. Det kan leda till bra underlag för beslut.

Ett annat område är att Salem behöver ha samsyn och bra prognoser för hur befolkningsökningen kan påverka Salems alla områden närmaste 10-årsperioden. – Vi önskar växtkraft, inte växtverk

Revisorsnämnden ska granska områden som ibland behöver en puff för att komma i ordning.

Göran Tjulin

Göran Tjulin