Positivt för Salem Centrum, negativt för Fågelsången

Positivt för Salem Centrum, negativt för Fågelsången

Av |2017-03-02T12:15:52+00:0027 februari, 2017|Nyheter|

Alternativ Beta klubbades för nya Salem Centrums utveckling, en ny skola på Fågelsången beslutade och alla agendapunkter med Rp:s motioner och interpellationer sköts upp till ett nytt möte (antagligen den 23 mars). Så kan kommunfullmäktige 23 februari sammanfattas.

Se och lyssna gärna själv på mötet här (Obs, det går att snabbspola) >> 

Före själva mötet besvarades två frågor från medborgare som hade att göra med placering av tillfälliga bostäder för flyktingar (budskapet från frågeställarna var; placera dem inte i bostadsområden, och hur kan S tillåta att de nytillkommande går före våra ungdomar?).

Svar från Lennart Kalderén (M), Ankie Bosander (C) och Arne Närström (S) markerade alla att det är viktigt för integrationen att de nya invånare inte bor isolerade, att lagen kräver att vi ordnar bostäder, att S håller med styrande partier i det här fallet och att även ungdomslägenheter förhoppningsvis kommer att ordnas snart. Anders (Rp) la till att alla människor har lika värde och att det är obekvämt när man frågeställarna vill skilja mellan ”våra” ungdomar och ”deras” ungdomar – som om den första kategorin är viktigare.

Sedan såg vi en energetisk framträdande av Rönninge Show Chorus (på film) som vann världmästerskapet i barbershop 2016 i Las Vegas (Läs mer här). Flera medlemmar från den framgångsrika kören var på plats i Murgrönan och tog emot hederspris och röda rosor.

Dags för Salem centrum

Valet av Alfa eller Beta som utvecklingsförslag att gå vidare med var lätt. Flera talade, men alla är nu överens om att alternativet Beta, vilket betyder ett helt nytt centrum vid nuvarande fotbollsplanen, är det alternativet som både är bäst och har störst möjligheter. Med detta förslag återstår nu många utmaningar för att ett nytt centrum ska växa fram som verkligen ger plats för allt som hör ett modernt centrum till – med bland annat multianläggning/allaktivitetshus vid sidan om nya bostäder, handel och kommunala verksamheter mm. Vi får nu hoppas att Salems kommun kan arbeta med en egen tydlig vision och hålla kontroll över nya centrumplanen, utan att bli överkörda av centrumägare och byggherrar.

Skola på Fågelsången, trots alla reaktioner

Det var redan klart på förhand vad de partier som har politisk majoritet (läs M, S, C, Kd och V) skulle rösta för vid frågan om placering av en ny permanent grundskola. När det till sist, efter en lång debatt, blev votering så föll också rösterna 26 för Fågelsången och 5 röster för Södra Hallsta (dessa fem stod L plus Rp för).

De båda representanterna från liberalerna argumenterade i detalj varför det är ett faktum att Södra Hallsta är bäst i denna fas (för det tillgodoser bäst det kortsiktiga behovet av skollokaler i Rönninge och Salem) medan det senare, när nya Salem Centrum börjar byggas, behövs en skola till i Salem. Maria Trap från Rp underströk deras argumentation och berättade hur underlaget till beslut (Redovisning av lokalbehov 2017-2021) var undermåligt, att vi därför yrkade på återremiss av den utredning till BoU för att få ett mer genomarbetat underlag. All tillgängliga fakta pekar ju på ett större behov i Rönningedelen först, i ett senare skede kommer behovet växa i Salemsdelen.

Anders Klerkefors (Rp)talade om vikten av att ta medborgardialogens resultat seriöst. Lennart Kalderén m.fl. svarade på det att man som politiker måste ta hänsyn till helheten och inte kan gå på negativa reaktioner från grannar till Fågelsången. Någon tog ordet ”särintresse” i munnen. Maria Trap ställde då en fråga till Kalderén:

“Om 400 negativa reaktioner inte räcker, hur många krävs det egentligen för att ni ska ändra er?”

Kalderén svarade att ”man kan inte säga så”, att det handlar mer om vilka argument som kommer fram i medborgardialogen och att i det här fallet det har åter att göra med ”Inte-på-min-bakgård-argument”. Sista repliken var att han sa att det var helt förväntat att ”grannarna” skulle vara emot, varför Maria konkluderade att de sopar undan reaktioner för att de är ”förväntade”.

KF-mötet behandlade också  Äldreplanen 2017-2021.

Salems kommun kommer att få fler äldre och på längre sikt ser styrande partier att vi kommer att behöva ett äldreboende till. Detta är inte ett scenario som Rönningepartiet går med på. Även i denna fråga stod det klart att det finns en motsättning i Alliansen mellan L och M när det gäller valfrihet. Frågan var om valfriheten i vår kommun inbegriper den privata aktören Rosstorp inom äldrevård eller inte? M säger att det behövs en offentlig upphandling om man ska inkludera privata äldreboende (som Rosstorp) medan L inte alls håller med M, L argumenterar istället för att det går utmärkt att köpa enstaka platser utan offentlig upphandling.

Sen kväll

Klockan hade nu redan hunnit bli 23.00 på kvällen, och av dagordningens 14 punter återstod 10, framförallt bestående av motioner och interpellationer från Rönningepartiet. Det ser ut som det extra fullmäktigemötet i mars kommer ha en dagordning med nästan uteslutande Rp-punkter!