På torsdag tar fullmäktige beslut om skola på Fågelsången

På torsdag tar fullmäktige beslut om skola på Fågelsången

Av |2017-02-22T14:26:58+00:0022 februari, 2017|Nyheter|

 

– plus att åtta ärenden från Rönningepartiet behandlas

Det finns många intressanta punkter som avgörs i kommunfullmäktige nu på torsdag 23 februari.

 • Under detta möte tänker de styrande partierna i kommunen driva igenom ett beslut om att bygga en permanent skola i Fågelsången park och naturområde.
 • Dessutom ska ett mycket viktigt beslut om Salem Centrums framtid tas.
 • Utöver detta upptas åtta av dagordningens 14 ärenden av punkter initierade av Rönningepartiet.

Hetast debatt har frågan om nya skolor varit. I såväl bygg- och miljönämnden som kommunstyrelsen har moderater, socialdemokrater och centerpartister bestämt att en ny permanent skola ska byggas på Fågelsången. De flesta oppositionspartier har stött beslutet.

Intressant att notera från dessa möten är två saker:

 • M, S och C verkar ha fullständigt ignorerat att det hölls en medborgardialog där en förkrossande majoritet av de inkomna synpunkterna var emot ett byggande på Fågelsången.
 • Deras beslut om att vilja bygga nära Salem Centrum baserar sig på ett underlag om befolkningsökning och behov av skollokaler. Tyvärr var denna redovisning svagt underbyggt: Är det kanske därför att den fick dras bort från handlingarna till kommunfullmäktige? En mer rimlig utveckling är att kommundelen Rönninge har ett mer akut behov av skola. Ändå ligger detta underlag kvar som viktig anledning till beslutet.

Rönningepartiet, och även Liberalerna, försöker få den politiska majoriteten att se att behovet av en skola skulle bli bättre tillfredsställt med en placering i Södra Hallsta. Rönningepartiet håller också med de kloka synpunkterna från närboende angående Fågelsången som ett grönt, bilfritt och obebyggt naturområde. I ett senare skede, när Salem Centrum bebyggs, kommer behovet av skollokaler i denna kommundel att växa. Då finns möjligheten att ta med det i planerna för nya Salem Centrum och kommunens översiktsplan.

Fem motioner från Rönningepartiet

I övrigt kommer Rönningepartiets fem motioner behandlas på punkt:

 1. Välkommen till Salem. Se motionen >>
 2. Multianläggning i Salem Centrum. Se motionen >>
 3. Samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Se motionen >>
 4. SL-kort för alla gymnasieelever. Se motionen >>
 5. Möjlighet för pedagoger att studera på arbetstid. Se motionen >>

agenda-kf-effekt2

…och tre interpellationer

På följande tre punkter ska Rönningepartiets interpellationer besvaras:

 1. Uppföljning på ökade kostnader för väg och VA i Rönninge C? Öppna interpellationen här (PDF) >>
 2. Bygg- och miljönämndens mål och rättssäkerhet? Öppna interpellationen här (PDF) >>
 3. Hästar på Ersboda? Öppna interpellationen här (PDF) >>

Punkt 14 är egentligen också en Rp-punkt, här kommer tre nya inkomna motioner från Rönningepartiets tas upp för att behandlas.

Här hittar du handlingar och hela dagordningen för fullmäktige 2017-02-23 >>