Skolbeslut utan hänsyn till medborgardialogen

Skolbeslut utan hänsyn till medborgardialogen

Av |2017-02-06T10:54:04+00:005 februari, 2017|Bloggar|

Den 2 februari hölls ett extramöte av Barn- och utbildningsnämnden. Viktigaste punkter på agendan var:

  1. Redovisning av lokalbehov 2017-2021
  2. Ny permanent grundskola och tillfälliga skollokaler

Resultatet av mötet blev att Redovisningen skickades vidare till Kommunstyrelsen och att nämnden stödde förslaget av en permanent ny grundskola på Fågelsången samt tillfälliga skolbyggnader vid Skogsängsskolan. Vad följer är mitt personliga betänkande av själva mötet.

Punkt 1. Redovisning av lokalbehov 2017-2021

Jag/Rönningepartiet hade en hel del frågor om redovisningen och flera av dem visade på fel i rapporten – fel som verkade vara överraskningar för närvarande tjänstemän och ledamöter. Flera tabeller och meningar var helt enkelt inte rätt.

Både representanten för Liberalerna (L) och jag påpekade att prognosen för Rönninge inte verkade trovärdig. Med så mycket byggande (340 bostäder) och så många äldre i villor (som flyttar ut förr eller senare), skulle då inte det leda till att det kommer bli fler grundskolebarn??  Vi sa också att det är olyckligt att vi får ta del av en redovisning och direkt därefter behöva ta beslut om nya skolbyggnader för vilka denna redovisning är underlag!

Ingen annan verkade ha läst redovisningen noggrant (förutom Rp och L), men flera hade naturligtvis tagit del i att sammanställa/jobba med den. Det har ju funnits en grupp med representanter från styrande partier som har jobbat med den och med planering av skola och skollokaler. Ordföranden med flera tyckte väl att det blev många frågor från min sida och försökte försvara rapporten. Centerpartiet kände att de behövde försvara tjänstemännen: “ …de har gjort ett sånt jättebra jobb och jag litar på deras fakta. Man kan inte åsidosätta dem bara för att man har magkänsla att prognosen inte stämmer”. L pekade på ett konkret fall av fel i prognosen i det förflutna. (Det finns flera av dem.) Jag ger gärna komplimang till tjänstemän när de gör ett bra jobb (har gjort det flera gånger), men med all respekt för en stor insats tyckte jag att redovisningen inte höll måttet och yrkade på återremiss.

Vår återremiss

Rönningepartiet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

– Nämnden har tagit del av “BoU Redovisning av lokalbehov 2017-2021” och att ärendet återremitteras av följande skäl:

1)  det fattas underlag när det gäller utbildningsstrategiska valmöjligheter och åsikter

2)  prognosen om behov i kommundelen Rönninge är inte trovärdig

3)  flera tabeller verkar ge otydlig eller felaktig information.

Vi la till motivation och exempel av alla 3 punkter (se pdf).

Vi fick bifall från L men resten av nämnden röstade för att skicka redovisningen vidare till Kommunstyrelsen.

Punkt 2. Ny grundskola och tillfälliga skollokaler

Nu var det L som presenterade sitt yrkande. Det visade sig att vi både väljer Södra Hallsta pga att det förser också Rönninge med fler skolplatser. Men L är inte negativ till Fågelsången pga att det är en sådan värdefull grön tillgång för Salem centrum. Alla andra partier – M, C, S, Mp, V och Kd – talade om hur bra det blir för alla Salemsbarn att ha en ny skola så nära sig. De menade att Fågelsången är perfekt, en väg till skolan inte så svår att lösa när man nu håller på med Salem C, medan trafiksituationen skulle bli problematisk i Södra Hallsta (för att barn har längre till skolan och många behöver ta sig över Salemsvägen…) var några argument.

Ingen nämnde medborgarnas kommentarer med allt som talade emot Fågelsången och för andra alternativ förutom jag. Det verkade som att de inkomna synpunkterna inte gjorde någon skillnad alls! Vid röstningen var det inte någon överraskning att bara L och Rönningepartiet röstade emot Fågelsången och för Södra Hallsta. Tyvärr, tyvärr!

L tog också upp att inte alla temporära skolbyggnader skulle uppföras vid Skogsängskolan utan spridas över flera grundskolor. Förvaltningschefen förklarade hur det skulle underlätta att skaffa passande lokaler för Salemskolan (särskolan) tills de också kan flytta in i nya skolan på Fågelsången. Förslaget om dessa (ytterligare!) tillfälliga skollokaler diskuterades aldrig före nämndmötet, så  jag var inte säker på vad som är bäst och avstod i röstningen.

Jag hade blandade känslor efter mötet. Det känns bra att kunna ifrågasätta en redovisning, men trist att det inte finns tid (och vilja hos andra) att diskutera den. Inte roligt heller att det fortfarande känns som att krishantering anses ok när det gäller skolor (fler skolpaviljonger, snabb beslutprocess om ny skola på Fågelsången). Hoppas verkligen att vi i Salems kommun blir bättre på att i tid redovisa information och att öppet vilja diskutera den!

Öppna yrkandet om Redovisning av lokalbehov 2017-2021 här >>