242 är emot och 7 är för Fågelsången

242 är emot och 7 är för Fågelsången

Av |2017-02-03T00:26:32+00:0031 januari, 2017|Nyheter|
I Medborgardialogen om placering av ny skola har Salems kommun totalt fått 50 mail.
Vi har idag fått information från kommunens tjänstemän som säger följande:
”Enligt en genomgång är 7 av de som uttryckt sin åsikt skriftligt för en placering på Fågelsången, en är neutral och resterande 42 är emot Fågelsången som alternativ.
Därutöver har en namninsamling inkommit med ca 200 st underskrifter emot Fågelsången – varav det stora flertalet är från de närboende.”

De styrande lyssnar inte på medborgarna

Redan innan denna s.k. inbjudan om synpunkter genomfördes hade den politiska majoriteten (M, S och C) bestämt sig för Fågelsången. Dvs utan att först invänta och lyssna på vad Salemsborna har att säga.
Dessutom går deras beslut helt emot vad merparten av medborgarnas anser.
Kallelse har gått ut till ett extra nämndemöte torsdag 2 februari för barn- och utbildningsnämnden. I det materialet framgår också glasklart vad de styrande tänker driva igenom. För beslut i nämnden föreslår kommunens utredare bl.a. följande:
3.1. Temporär grundskola
Placering av temporär skola föreslås på mark i anslutning till Skogsängsskolan.
3.2.Permanent grundskola.
Placering av ny grundskola med tillhörande väganslutning föreslås ske inom markområdet Salem 5:24 med flera (Fågelsången).

Driver snabbt igenom beslut om Fågelsången

Man vill alltså snabbt driva igenom beslut. Och konstaterar samtidigt att den väganslutning som krävs och så många ser som ett stort problem inte är löst ännu, utan ska utredas vidare efter att ett beslut har tagits.
Rönningepartiet kommer fortsätta arbeta för att andra alternativ än Fågelsången blir platserna där nya skolor i Salems kommun ska byggas.
utredningFagelsangen