Rädda Fågelsången – bygg nya skolan i Södra Hallsta

Rädda Fågelsången – bygg nya skolan i Södra Hallsta

Av |2018-05-27T18:28:46+00:0024 januari, 2017|Nyheter|

Moderaterna, tillsammans med S och C, tänker driva igenom ett bygge av en ny skola på Fågelsången i Salem. Det tycker vi i Rönningepartiet är helt fel plats för nya skolan. Och en stor grupp Salemsbor försöker få den politiska majoriteten att lyssna.

Vi har sett detta alltför många gånger förut. Moderaterna med kommunalråd Lennart Kalderén i spetsen kör på enligt sin linje. Denna gång gäller det behovet av en ny skola i kommunen. Först skulle en medborgardialog genomföras. Men redan innan den var slutförd gick M, S och C ut till alla hushåll och kungjorde att man minsann tänker bygga skolan på Fågelsången. Och visst, med sin politiska maktställning kan de än en gång köra över alla andra. Extra anmärkningsvärt är att S och C inte heller visar vilja att lyssna in Salemsbornas synpunkter.

Skolfrågorna tillhör de allra viktigaste för oss i Rönningepartiet. Med de många pågående och planerade byggnationerna av bostadsområden ser vi ett behov av flera nya skolor i Salems kommun. Den som ska byggas allra först bör ligga i nya bostadsområdet i Södra Hallsta. Att Fågelsången är oklok placering beror främst på att:

  • Det är ett dyrt alternativ.
  • Fågelsången är viktig naturmark som bör bevaras.
  • Projektet riskerar en lång planprocess för att kunna realiseras.

 

Lyssna till de boende först

Rönningepartiet tycker alltid det är viktigt att lyssna på de boende i Salem och framförallt höra varför de tycker som de gör.

Vi åkte för att träffa Ingela Wettergren, en av flera hundra engagerade närboende i Salem som vill rädda Fågelsången från en byggnation. Så här säger hon:

– I första hand bör vi bevara Fågelsången som det fantastiska grönområde det är. Nu när det planeras många nya lägenheter i Salem C så blir vi ännu fler som kommer ha glädje av Fågelsången. Dessutom är byggandet av en bilväg dåligt ur många aspekter.

Namninsamling för bevarande

Det har även samlats in ca 200 namnunderskrifter, som alla skriver under följande anledning till varför de vill bevara Fågelsången obebyggd:

”Bryt inte sönder våra gröna korridorer – Fågelsångsområdet ingår i den så kallade gröna Bornsjökilen som är livsviktig för viltet och den biologiska mångfalden. För oss närboende är Fågelsången även en viktg plats för lek, rekreation och social gemenskap. Vi vill inte ha någon skola eller bilväg där.”

Argumenten för Södra Hallsta

Vi i Rönningepartiet anser att det i nuläget finns många kloka argument för att i första hand satsa på en skola i Södra Hallsta:

  • Detaljplanen inkluderar redan en förskola och en skola kan enkelt läggas till, så att de båda kan byggas relativt snabbt;
  • Södra Hallsta ligger centralt i kommunen, och nära bra kommunikationer. Det kan därför vara rätt ställe för barn från både Salemstaden och Rönninge.
  • Ett både direkt och snart kommande långsiktigt behov kan tillgodoses med en skola i Södra Hallsta.

Vi kan se fler fördelar. Inte minst att skapa en skola med ungdomar från både Rönninge och Salem. Det är ett bra steg mot att sudda ut gränser mellan kommundelar och vi som bor här.

Mer om Fågelsången här >>