Är jag konservativ?

Är jag konservativ?

Av |2017-01-24T16:51:08+00:0024 januari, 2017|Bloggar|

Tyvärr är det så att jag tror på demokrati, öppenhet och delaktighet. Det börjar ibland kännas som gammalmodiga värderingar. Nu verkar det som om politikerna i Salem vill lösa problem genom att sluta sig inne och forcera fram beslut utan medborgardelaktighet. Det är ofta bråttom och medborgarnas deltagande upplevs som besvärligt.

Är jag konservativ när jag tycker att det är bra att vara öppen i beslutsprocessen redan från början? Är jag gammaldags som tycker att öppenhet med kostnader är viktigt för medborgardelaktigheten?

Redovisa flyktingmottagandet

Att redan från början redovisa vad flyktingmottagandet kommer att kosta oss skattebetalare i kommunen är viktigt. Lika viktigt är att tala om vilka kostnader som staten står för och vilka som kommunen står för. Men det är minst lika viktigt att redovisa hur det kommer att berika oss som medmänniskor att ta vårt ansvar för människor på flykt från krig och elände.

Är jag en godtrogen idealist som tror att medborgarna kan fatta bra genomtänkta beslut om de får bra och pålitlig information? Jag har i bygg- och miljönämnden gång på gång sagt att vi måste vara noggranna, tydliga och lyhörda samtidigt som vi följer lagar och regler. Tyvärr har jag alltför ofta varit ensam om det synsättet. Tyvärr tror jag att den politiska ledningen i kommunen nu lägger grunden för ytterligare röster på främlingsfientliga krafter i nästa val.

Förvalta ett förtroende

Är jag gammaldags när jag tycker att man ska förvalta väljarnas förtroende genom att vara aktiv i de kommunala församlingar man blivit invald i?

Jag har 2015/16 tillsammans med övriga Rönningepartister lämnat in 15 motioner, 6 interpellationer och 4 skriftliga frågor i kommunfullmäktige. Därutöver har vi deltagit aktivt i debatter, vilket resulterat i ett stort antal yrkande, reservationer och protokollsanteckningar. Andra så kallade oppositionspartier har inte gjort någonting alls.

Är jag en bakåtsträvare som vill bevara det som jag älskar med platsen där jag bor?

Det finns ett talesätt som lyder ”man ska inte kasta ut barnet med badvattnet”. Just nu planerar vi för framtiden med en enorm befolkningsökning, 20–30 % fram till 2025. Det finns en stor risk att vi försämrar det som en gång gjorde platsen där vi bor så trivsam. Att skynda långsamt i förändringens tid är att ta det varsamt och bevara det som är bra, samtidigt som man välkomnar det nya.

Ja, jag är konservativ! Jag fortsätter att tro på demokrati, öppenhet och delaktighet.