”Det gråa centrumet” riskerar bli Rönninges nya karaktär

”Det gråa centrumet” riskerar bli Rönninges nya karaktär

Av |2018-05-27T18:31:47+00:0023 januari, 2017|Nyheter|

Bygg- och miljönämnden har gett SMÅA bygglov för de första nya flerbostadshusen vid Rönninge Centrum.

De pyntade gestaltningsbroschyrer för Rönninge Centrum visade upp snygga fasader som smälter ihop med centrumhusets gula träfasad. När planerna nu ska omsättas till verklighet, ter sig inte fasaderna som något man vill vila blicken på. Istället ser vi fasader i olika nyanser av grått.

Ansvariga kommunpolitiker måste agera mer aktivt för att ändra detta – annars kommer Rönninge bli synonymt med ”Det gråa centrumet” i minst 30 år framöver. Var det detta som de ansvariga i Salem önskade sig?

Oavsett om Rönninge Centrum blir grått, eller kan få en lite skönare gestaltning, så måste vi göra det levande med en meningsfull fritid för ungdomarna – en centralt belägen ungdoms- och fritidsgård.

Avsaknaden av samlingslokaler där ungdomar kan samlas och få utlopp för sin kreativitet har inneburit en negativ utveckling mot ett stökigt och otryggare centrum.

I en samrådsredogörelse för Rönninge Centrum har kultur- och fritidsnämnden yttrat att man förordar en fritidsgård inrättad i bostadshusens bottenvåning.  Som kommentar svarade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen:

”…Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge Centrum finns här.”

Rönningepartiet stödjer detta och kommer att driva på ett beslut om skapa en kreativ mötesgård för alla åldrar, med tonvikt för ungdomar, i den pågående Rönninge Centrumbyggnation.

Nya torghuset har fått bygglov – så grått riskerar nya Rönninge Centrum att bli.

Nya torghuset har fått bygglov – så grått riskerar nya Rönninge Centrum att bli.

Nya huset på parkeringen väster om Coop har fått bygglov – så grått ser nya Rönninge Centrum ut att bli.

Nya huset på parkeringen väster om Coop har fått bygglov – så grått ser nya Rönninge Centrum ut att bli.