Vi försöker rädda Fågelsången

Vi försöker rädda Fågelsången

Av |2017-01-24T14:57:26+00:0019 januari, 2017|Vår politik|

Rönningepartiet förespråkar ett helt annat förslag på ny skola än den av moderaterna föreslagna platsen Fågelsången. Fågelsången må vara ett enkelt alternativ, att bygga på öppen mark nära Salem, men det betyder inte att det alternativet är det bästa. Det finns flera argument emot:

 • Det skulle bli relativt dyrt. Det finns inte någon infrastruktur för byggande där, inga vägar för att komma dit på och inga parkeringsplatser.
 • Det är viktig naturmark för de som bor nära området och en väsentlig del av Salemstadens utformning. Särskilt nu att det finns planer att bygga 400-600 nya bostäder i Salem Centrum är det mer än önskvärt att behålla detta öppna grönområde nära centrumet.
 • Vi behöver fler skollokaler ganska snabbt och processen att få till stånd en skola på Fågelsången kommer att ta tid, möjligen mycket lång tid.

Vilket eller vilka alternativ är då bättre för att tillgodose behovet av skolplatser? Jo, svaret är till att börja med att vi behöver rätta till förutsättningarna; påståendet om att det i första hand handlar om skolplatser i Salemstaden är missvisande. Under de kommande åren kommer det först att byggas i Rönninge (och skolorna där är redan överfulla). Efter det, om ungefär 5–15 år kommer de nya bostadshusen i Salem stå klara. Ökningen av befolkningen blir i första hand barnfamiljer snarare än jämnt fördelat som sägs i förutsättningarna, så det är sannolikt att det kommer att behövas mer än en skola!

Utifrån dessa förhållanden anser vi i Rönningepartiet att det i nuläget är betydligt klokare att satsa på en skola i Södra Hallsta. Argument som talar för det är:

 • Detaljplanen inkluderar redan en förskola och en skola kan enkelt läggas till, så att de båda kan byggas relativt snabbt;
 • Södra Hallsta ligger centralt i kommunen, och nära bra kommunikationer. Det kan därför vara rätt ställe för både barn från Salemstaden och Rönninge.
 • Ett både direkt och snart kommande långsiktigt behov kan tillgodoses med en skola i Södra Hallsta.

Utöver det vill vi, vilket vi ständigt saknar i alla frågor i de styrandes lokalpolitik, se ett helhetsgrepp – i detta fall om utvecklingen av våra skolor. Diskussionen ska handla om:

 • Hur vi kan attrahera och behålla kompetenta lärare och skolchefer.
 • Ska vi ha en gräns för hur stora våra skolor och klasser ska vara?
 • Ska vi hellre fokusera på hur många elever vi bör ha per behörig pedagog?
 • Hur ska skolorganisationen se ut? Fungerar det till exempel bättre för lärare och barn att skapa skolor som omfattar åk F-6 och andra skolor för åk 7-9?
 • Är det önskvärt att ha skolor i direkt anslutning till ett centrum eller ska de ligga längre bort?

I denna diskussion ska invånare, skolpersonal, tjänstemän och politiker alla kunna bidra med sina insikter och erfarenheter. Det tar lite mer tid än några veckor, men det måste det få göra. Det här är enormt viktigt för Salems framtid och att göra rätt från början lönar sig i längden!

Processen påskyndas av kommunen

Ett extra nämndemöte för Barn och ungdomsnämnden har planerats in 2 februari för att först Kommunstyrelsen med M, S och C i majoritet och sedan Kommunfullmäktige med samma maktbalans ska kunna ta ett snabbt beslut om Fågelsången och köra över all opposition.

Se mer info här på kommunens hemsida >>