Motion om utredning av Kommunalt bostadsbolag

Motion om utredning av Kommunalt bostadsbolag

Av |2017-02-27T15:29:24+00:0016 januari, 2017|Vår politik|

I riket utgör kommunala aktiebolag en mycket stor del av den offentliga sektorn. Idag finns det över 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca 67 000 anställda och en årlig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor. En stor del av dessa bolag är kommunala bostadsbolag. Idag är det bara 14 kommuner som saknar kommunala bostadsbolag, Salem är en av dessa kommuner. I Salems kommun diskuteras det alltid i samband med budgeten huruvida det finns nytta med att bilda ett kommunalt bostadsbolag i Salem. Mycket lite fakta presenteras dock i dessa debatter. Det vore därför bra att utreda för- och nackdelar för Salems kommun med ett kommunalt bostadsbolag. Samtidigt bör möjligheten att bolagisera övrigt fastighetsbestånd som ägs av kommunen utredas.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att för- och nackdelar samt kostnader för bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag utreds.
  • Att för- och nackdelar samt kostnader för bolagisering av Salems kommunal ägda fastigheter utreds.