Motion om fritidsgård i Rönninge centrum

Motion om fritidsgård i Rönninge centrum

Av |2017-02-27T15:27:04+00:0016 januari, 2017|Vår politik|

Rönninge centrum byggs ut och oavsett om Rönninge Centrum blir grått, eller kan få en lite skönare gestaltning, så måste vi göra det levande. Avsaknaden av samlingslokaler där ungdomar kan samlas och få utlopp för sin kreativitet har inneburit en negativ utveckling mot ett stökigt och otryggare centrum. I en samrådsredogörelse för Rönninge Centrum har kultur- och fritidsnämnden yttrat att man förordar en fritidsgård inrättad i bostadshusens bottenvåning.  Som kommentar svarade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: ”…Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge Centrum finns här.” Vi i Rönningepartiet stödjer detta och vill genom detta förslag driva fram ett beslut om en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

Att kostnaderna för en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen, utreds.