Fullt igen

Fullt igen

Av |2016-11-17T14:54:50+00:0027 september, 2016|Vår politik|

Idag mitt på dagen var ånyo pendelparkeringen vid Rönninge station helt full. Vi i Rönningepartiet förstår att det är ett problem för många. Vi tror även att det i framtiden kan komma att bli allt värre.Tyvärr verka det som om kommunstyrelsens tekniska utskott inte tar trafiksituationen vid Rönninge station på allvar. Vi hade i en motion föreslagit; att mål sätts upp för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum, att mål sätts upp för ett utökat lokal pendlande med cykel sätts upp samt att målen är tidsatta och mätbara.

Vi argumenterade att då Rönninge centrum byggs ut och kommer att vara hela kommunens resecenter och att här ifrån går såväl tåg som buss. Den absoluta majoriteten av kommunens sysselsatta innevånare pendlar till arbetsplatser utanför vår kommun. Enligt trafikflödesmätningar 2013 är det uppenbart att ett stort antal pendlare tar sig till tåg och buss vid Rönninge centrum med bil. Att förse dessa med parkering har visat sig både dyrt och impopulärt hos många.  Samtidigt har en stor del av de föreslagna nya gång- och cykelvägarna i översiktsplan 2005-2015 ej har byggds. Vi kan anta att dessa relativt korta resor med bil till Rönninge centrum har en miljöpåverkan som inte fångas upp av våra miljömål. För att möjliggöra ett säkert och enkelt resande via Rönninge centrum utan bil måste vi sätta upp tydliga mål.

Tyvärr delar inte M, L, C, S och MP vår syn på saken.Kommunstyrelsens tekniska utskott, med Lennart Kalderén (M), Bo Eriksson (L), Björn Kvist (M), Arne Närström (S), Kjell Häggkvist (S) och ersättare: Olle Glimvik (M), Gunny Jörlén (C), Mats Nittve (MP), föreslår nu att kommunfullmäktige skall avslå motionen. Verkligen synd.