Grå, gråare, gråast i nya Rönninge Centrum

Grå, gråare, gråast i nya Rönninge Centrum

Av |2016-11-18T14:52:54+00:0031 augusti, 2016|Nyheter|

Bygglov för kvarteret på Konsumparkeringen mot sjön Flaten och för torghuset har nu behandlats i Bygg och miljönämnden. Beslutet av majoriteten (m, l, c, s och mp) i bygg och miljönämnden blev grå, grå och grå puts!

Kvarteret på Konsums parkering godkändes. Här argumenterade man från främst moderater och liberaler att det inte fanns något i bygglovsansökan som bröt mot detaljplanen. Man argumenterade också att detta är vad arkitekten vill ha och att det är modernt. Vår åsikt om att grå puts bryter mot intentionen i gestaltningsprogrammet (se nedan) och att denna gråa färgskala inte passar in i Rönninges karaktär, tog man ingen hänsyn till.

Gällande torghuset blev argumentationen från moderater och liberaler helt plötsligt det omvända. Här utgick man helt plötsligt varken från bestämmelserna i detaljplanen eller från gestaltningsprogrammet utan ägnade sig åt ohämmat detaljtyckande. Att fasaderna här också är i grå puts har man inget problem med. Invändningarna från den styrande alliansen var mot detaljer i fasaden mot tåget. Man tyckte att en enfärgad fasad skulle göra huset stort och att avsaknaden av tydlig sockel var ett problem. Det hela blev mycket märkligt då detta är frågor som vanligen inte ligger i bygg- och miljönämndens uppdrag. Den märkliga situationen uppstod att det bara fanns två förslag till beslut. Rönningepartiets förslag till återremiss med motiveringen att den gråa puts och utformningen i sin helhet avseende material och kulör,  bryter mot intentionen i gestaltningsprogrammet. Ställdes här mot alliansens förslag till återremiss med frågor och tyckande om gatufasaden. Samtliga partier (m, l, c, s och mp) utom Rönningepartiet stödde alliansens förslag. En spännande fortsättning följer…

Utdrag ur gestaltningsdokument:

Gårdsfasader
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen är indragen för att anpassa volymen till Nära Ting-husets höjd. Fasaderna har inslag av träpanel. Materialet länkar det nya till det gamla. Nära Tings gula träfasad får här en modernare granne som i skala och mått ändå hänger samman med det äldre huset.