Tradition och anpassningsförmåga

Tradition och anpassningsförmåga

Av |2017-01-19T12:00:47+00:002 juni, 2016|Bloggar|

Jag spelar tennis titt som tätt. På vintern är det främst dubbel inne i Rönninge tenniscenter som gäller och på sommar halvåret blir det mycket spel på grus. Jag gillar traditionen med fair play i tennisen och det är ett mycket trevligt sätt att umgås. Man kan nog helt klart kalla mig konservativ då jag verkligen gillar traditionerna jag har runt tennis spelandet. Jag tror inte jag är ensam om det heller.

Rönninge Tennisklubb (RTK) bildades 1919 och är därmed en av landets äldsta klubbar. Klubben hette från början Rönninge Lawntennisklubb, fritt översatt gräsmattetennisklubb. Klubben hade mig veterligen aldrig någon gräsbana utan redan från början hade man en s.k. sandbana det vi idag skulle kalla grusbana. Tennisen i Rönninge har gamla anor men också en tradition av kreativitet. Efter en lång tid med mestadels utomhus spel  fick klubben möjlighet att ta över en hall som ursprungligen byggts för golf. Efter omfattande renovering och ombyggnad blev det tre tennisbanor (filt) 1991, till en kostnad av 6 Mkr. Att se möjligheten och att hitta kreativa lösningar gjorde köpet och ombyggnaden möjlig. Salems kommun gick i borgen för köpet. Onsdagen den 3 februari 2010 klockan 20.30 inträffade det otänkbara. Takstolarna i hallen gav vika och hela hallens tak rasade in. Vikten av det extrema snömängden den vintern gjorde att taket rasade. Elva vuxna befann sig i hallen, samtliga lyckades ta sig ut. Klubben beslutad snabbt att verksamheten skulle fortgå. Man ordnade så att  ungdomsverksamheten kunde fortsätta i hyrda hallar i Södertälje och Salem. Efter ett omfattande förberedelsearbete beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet den 17 juni 2010 om ett nytt borgensåtagande för uppförandet av en ny hall med fyra tennisbanor (plexipave). Ett nytt bolag bildades för byggnationen. Det nya bolaget Rönninge Tennis Center AB övertog RTK:s skuld på 4,2 mkr. Samtliga partier i kommunen ställde sig bakom beslutet. 2011 blev ett händelserikt år i klubben historia.  Åter igen hade klubben hittat en kreativ lösning på den uppkomna situationen.

Verksamheten i Rönninge Tennis Klubb (RTK) är under ständig omdaning och klubben har ställts inför ett antal utmaningar som allteftersom har klarats upp. Klubben har nu ca 550 medlemmar var av ca 190 är juniorer könsfördelningen är lite sned då endast ca 30% av medlemmarna är kvinnor. (siffror från 2014). Många är vi som spelar på motionsnivå i klubbens regi. ”Gubbdubbeln” håller många av oss i god form både fysiskt och mentalt. Vi kan göra det för att många eldsjälar lagt ner mycken tid på tennisklubben och varit aktsam om traditionen utan att varit stelbent. Tradition och anpassningsförmåga hand i hand. Det är lite det som jag hoppas kan vara framtidens melodi för hela vår kommun.