Motion för multianläggning i Salem Centrum

Motion för multianläggning i Salem Centrum

Av |2017-02-27T15:31:31+00:0019 maj, 2016|Vår politik|

Salems kommun har behov av aktivitet lokaler för studiecirklar och möten men också för kulturevenemang och sport. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera Säby simhall och även behov av modernisering av biblioteket i Murgrönan. Lösningen på många av behoven kan mötas med en flexibel multianläggning där sport kan utövas samtidigt som exempelvis studieverksamhet för seniorer pågår.

Det går att kombinera sport, kultur och studieverksamhet i multianläggningar. Det finns många exempel på anläggningar av detta slag. Multianläggningen kan vara öppen från tidig morgon till sen kväll genom samordningen av alla aktiviteter. En gemensam reception kan serva alla aktiviteter i anläggningen. Den kan innehålla såväl bibliotek, kulturskola, simhall, sporthall, café och ungdomsgård. Många av lokalerna kan vara flexibla så att exempelvis sporthallen kan ställas om till kommunfullmäktigesal eller till teater.

Självklar placering är i Salem Centrum, speciellt nu som hela området planeras för fler bostäder. Den nya anläggningen ersätter både Säby simhall och sporthall samt Murgrönan med bibliotek. Detta kommer att frigöra mer mark för bostadsbyggande. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp när det gäller planerna för Salems centrum och även inkludera, sport, fritid, undervisning och kultur i processen redan från start.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

  • Att planeringen inför detaljplan Salem Centrum även innefattar en multianläggning.
  • Att ekonomiska konsekvenser av multianläggning utreds. I utredningen skall alla aspekter av en multianläggning vägas in.