Inte bara i Rönninge

Inte bara i Rönninge

Av |2017-01-19T12:03:55+00:0015 maj, 2016|Bloggar|
Även i England är boende i en liten sömnig by nu heligt förbannade. De känner sig överkörda av den lokala kommunledningen. Privata exploatörer planerar att bygga 95 nya hus på jordbruksmark i byn. Så kallat Green Belt Land är generellt skyddat men här använder exploatören ett kryphål och får stöd av politiker, som är desperata att bygga till varje pris. Invånarna anser att de bara har byn till låns under sin livstid och känner ett stort ansvar att byn skall ha en hållbar framtid.Ian MacKenzie, ordförande för “Hands Off Steeple Bumpstead campaign”, säger att den planerade bebyggelsen inte är lämplig för byn. Det kommer att få effekter som exploatören och politikerna inte tänker på. Den planerade byggnationen kommer att öka byns invånare antal med 200-300 personer. Den lokala vårdcentralen klarar inte av fler patienter. Även de lokala skolorna har begränsad kapacitet. Troligtvis måste barn därför skjutas i bil till skolor i andra byar. Trafiken på de smala gatorna i och kring byn är redan nu ett problem. Trots att 342 enskilda fastighetsägare skriftligen har protesterat så fortskrider planerna. Det tycks som om den lokala kommunen, Braintree District Council, stödjer exploatören Gladman Developments. Invånarna planerar nu att fortsätta kampen i domstol.Sammanfattningsvis kan man säga att protesterna inte gäller byggande som sådant utan vad som byggs, var och hur besluten fattas. Kort sagt bygg gärna sådant som passar in i omgivningen men bygg inte på jordbruksmark och i grönområden. Det tydliga budskapet från invånarna i Steeple Bumpstead till politikerna är att tänka ett steg till innan oåterkalleliga beslut fattas. Det är också uppenbart att lokalpolitikerna i Braintree District Council behöver vara lite mera lyhörda! Det hela känns igen eller hur?