Förseningar att vänta

Förseningar att vänta

Av |2016-11-17T14:43:46+00:0027 april, 2016|Nyheter|

Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde 2016-04-26 kom bygglovet för byggandet av lägenheter i Rosstorpsbacken upp. Trots att detaljplanen är mycket generös vill byggaren frångå den och bygga stödmurar och uteplats på mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Grannar har naturligtvis klagat på detta. Vi argumenterade i bygg- och miljönämnden att detaljplanen skall följas. Byggaren var medveten om förutsättningarna när man förvärvade byggrätten och skall därför följa detaljplanen. Risken finns nu p.g.a. detta avsteg ifrån planen att grannar kommer att överklaga och därigenom fördröja byggnation på platsen. Vi i Rönningepartiet yrkade på avslag. Det blev votering där vi röstade för avslag, centern lade ner sin röst och S, M och L röstade för ett beviljande med avvikelser mot gällande detaljplan.