Mer bilar?

Mer bilar?

Av |2017-02-03T22:11:54+00:0025 april, 2016|Vår politik|

Tyvärr fick Rönningepartiet mycket lite gehör för sin motion om ”Mål för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum”. V i menade att nu när Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter så blir tycket på parkeringar alltför stort. Detta speciellt som flera parkeringsplatser nu försvinner vid byggnationen av nya bostäder.

Den absoluta majoriteten av kommunens sysselsatta innevånare pendlar till arbetsplatser utanför vår kommun. Enligt trafikflödesmätningar 2013 är det uppenbart att ett stort antal pendlare tar sig till tåg och buss vid Rönninge centrum med bil. Att förse dessa med parkering har visat sig både dyrt och impopulärt hos många. Samtidigt har en stor del av de föreslagna nya gång- och cykelvägarna i översiktsplan 2005-2015 ej har byggts. Vi kan anta att dessa relativt korta resor med bil till Rönninge centrum har en miljöpåverkan som inte fångas upp av våra miljömål. För att möjliggöra ett säkert och enkelt resande via Rönninge centrum utan bil måste vi sätta upp tydliga mål. Därför föreslog vi; att mål sätts upp för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum, att mål sätts upp för ett utökat lokal pendlande med cykel sätts upp och att målen är tidsatta och mätbara. Men som sagt var vi i det närmaste ensamma om uppfattningen att det var viktigt med den typen av mål.Vår motion kommer att komma upp i Kommunfullmäktige nu på torsdag 28 april. Följ gärna debatten på http://www.salem.se/kommun–politik/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktige/webbsandning/