Motion om samarbete Socialförvaltningen och Barn- & Utbildningsförvaltningen

Motion om samarbete Socialförvaltningen och Barn- & Utbildningsförvaltningen

Av |2017-02-27T15:36:09+00:0019 april, 2016|Vår politik|

När barn får svårigheter i skolan görs pedagogiska utredningar och skolan arbetar med anpassningar och åtgärdsprogram utifrån Skolverkets riktlinjer. Ibland handlar frågeställningarna om barnets svårigheter utifrån ett socialt problem eller om svårigheterna ligger hos barnet själv och det handlar om en neurologisk problematik. Om det finns ett socialt problem i botten bör kostnad samt stöd och hjälp sökas hos Socialförvaltningen men om det handlar om en neurologisk fråga går skolan vidare med utredning och kostnaden ligger på Barn och Utbildningsförvaltningen.

Ovanstående låter enkelt men verkligheten är mer komplicerad än så och det händer att barn hamnar mellan stolarna. Vi ser en möjlighet att förhindra det genom att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från skolledning, förvaltningar och eventuellt också nämnder med syfte att förenkla kommunikationsvägarna och samordna resursfördelningen mellan de olika förvaltningarna. Om arbetsgruppen önskar kan även utomstående parter som exempelvis Bup eller motsvarande tas med.

Med hänvisning till ovanstående yrkas:

  • Att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från skolledning, Socialförvaltning, BoU Förvaltning och eventuellt också från nämnder med syfte att förenkla kommunikationsvägarna och samordna resursfördelningen så att barn med svårigheter inte hamnar mellan stolarna.