Motion om SL kort för alla gymnasieelever

Motion om SL kort för alla gymnasieelever

Av |2017-02-27T15:37:40+00:0016 april, 2016|Vår politik|

Gymnasieelever som har längre än sex kilometer från bostaden till sin gymnasieskolan har rätt att få bidrag för resor till och från skolan. I vanliga fall består bidraget av att eleverna får SL:s terminskort. Kommunen står för det så kallade grundkortet som gäller dagtid på vardagar. De elever som vill ha pluskortet för att kunna resa på kvällar och helger får stå för den delen själva.

Alla ungdomar som går på ett gymnasium utanför kommunen får ett SL kort. De relativt få elever som bor i vår  kommun och går på Rönningegymnasiet har mindre än 6 km till skolan och får därför inte ett SL-kort, även om de kommer från t.ex. Söderby område och kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. Det resulterar i att familjer i Salems kommun idag har en högre kostnad för sina barns gymnasiestudier än de som har barn som går på ett gymnasium utanför kommunen. Vi anser att:

  • Det är mer rättvist att ge ett SL-kort till alla gymnasieelever och
  • Att det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar  att välja gymnasiet i vår egen kommun.

Med hänvisning till ovanstående yrkas:

  • Att alla gymnasieelever bokförda i Salems kommun får SL:s terminskort, oavsett om de går på gymnasiet utanför eller inom kommunens gränser.