Motion ”Välkommen till Salem”

Motion ”Välkommen till Salem”

Av |2016-11-17T15:02:07+00:002 april, 2016|Vår politik|

Den 29 mars 2016 har vi lämnat i följande motion till kommunfullmäktige. Motioner tar ofta lång tid att bereda. Därför har vi samtidigt ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande för att påskynda processen vi föreslår.

Motion:

Under 2016 kommer Salems kommun liksom andra kommuner i Sverige att ta ansvar för ett antal vuxna flyktingar, familjer med barn och ensamkommande flyktingbarn. Hur många är fortfarande osäkert men det är klart att det kräver extra insatser att skaffa bostäder för dessa människor. Kommunen jobbar med det på olika sätt just nu.

När flyktingarna väl har kommit hit blir det en utmaning men också en chans att ge dem en så bra start som möjligt i det svenska samhället. Många gånger saknar nyanlända kontakt med svenskar och med vanligt svenskt vardagsliv och har stor nytta av kontakter som ger dem ge en inblick i den svenska vardagen och en förståelse för den svenska kulturen. För att inte tala om behov av medmänsklighet som kan bidra till hjälp vid bearbetning av svåra upplevelser de eventuellt har varit med om.

Flera kommuner i Sverige har redan börjat med projekt där svenskar engagerar sig som fadder, mentor, ”medläsare” eller liknande. Röda Korset har tagit initiativ till sådana projekt i t.ex. Växjö, Kalmar och Luleå. Vi har även exempel från många orter där idrottsföreningar blivit engagerade. Nu senast exemplet från Tullinge där fotbollsföreningen TTP driver fotbollsträning för flyktingungdomar. Erfarenheter från dem visar att många frivilliga som ställer upp tycker att deras engagemang också är mycket berikande för dem själva.

Det finns säkert flera individer och föreningar i vår kommun som vill hjälpa till på liknande sätt men det krävs organisation, struktur och resurser för att sammanföra behov och erbjudanden på ett bra sätt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas:

  • att kommunen startar ett ”Välkommen till Salem-projekt”;
  • att en projektledare anställs på deltid för att starta och leda det här projektet;
  • att projektledaren samordnar kontakt med nyanlända, volontärer och föreningar;
  • att projektledare (i samarbete med relevanta tjänstemän) gör en inventering, skapar en struktur och samordnar aktiviteter;
  • att projektledaren fungerar som samordningspunkt och stödperson för deltagande föreningar och volontärer.