Viktigt att vi alla i Salem hjälps åt tillsammans när världens oro når våra kvarter

Viktigt att vi alla i Salem hjälps åt tillsammans när världens oro når våra kvarter

Av |2017-01-19T15:07:43+00:0029 mars, 2016|Vår politik|

Vi i Salem är inte isolerade ifrån det som sker i Sverige och i världen. Vi vet alla att miljontals människor flyr från krig och brutalitet. Många har sökt och fortsätter att söka hjälp i Sverige för att kunna leva sina liv i skydd från våld och dödande.

 Vi i Rönningepartiet står bakom att Sverige ska vara med och bidra till att erbjuda frist och uppehälle för familjer, barn och äldre som flyr för sina liv.

 Från den 1 mars 2016 har vi en lag som tvingar oss i Salem och alla andra kommuner i landet att ta emot ett antal flyktingfamiljer som har fått uppehållstillstånd. Dessutom de ensamkommande barn som placeras i vår kommun. Vi anser att det är rimligt att Sveriges riksdag har tagit detta beslut om att flyktingar ska fördelas till samtliga kommuner i landet. 

 Vi i Rönningepartiet förstår också och delar den oro om vad detta kan medföra för boende i Salem. Vi är själva vanliga medborgare,  är föräldrar, äger hus som kan förlora i värde etc. Vi bor också här för att vi vill leva och låta våra barn växa upp i ett tryggt, trivsamt och fritt samhälle.

 När nu dessa flyktingar behöver ett boende i kommunen så ser vi det som självklart att detta måste bli så bra som möjligt för alla parter. Vi i Rönningepartiet står bakom de grundläggande tankegångar som har styrt hur kommunens tjänstemän och kommunens politiska ledning har planerat placeringen av boendet. Vi tycker det här är kloka kriterier:

  • Det är klokt som kommunen har gjort att söka efter fler möjliga platser runt om i kommunen än vi för tillfället behöver använda. Vi kan inte se att platsbehovet kommer stanna vid det antal som Salem har fått krav på sig att ta emot i år. Fler kommer att behöva komma hit.
  • Vi tycker också det är riktigt att fördela dessa platser till samtliga kommundelar och inte koncentrera till bara någon enskild del av kommunen.
  • Vi tycker också att det är korrekt att söka efter platser som inte är isolerade utan ligger så till att det är möjligt att med kollektivtrafik ta sig till centrum.

Med detta sagt vill vi göra helt klart att vi i Rönningepartiet i huvudsak står bakom kommunledningens sätt att hantera denna svåra fråga. Vi har dock en ständigt återkommande synpunkt om att kommunen borde hantera alla frågor med större transparens och öppenhet. Så kan vi känna även i denna fråga. Därför uppmanade vi till en återremiss i Kommunstyrelsen av denna fråga för att vi önskade mer information om valet av platser, om ytterligare alternativ fanns och vilka skäl som låg bakom att dessa hade valts bort. Men då övriga i Kommunstyrelsen inte ville gå på den linjen, så vill vi betona att vi ändå valde att stå bakom beslutet om att gå vidare till en bygglovsansökan om att upprätta dessa tillfälliga flyktinglokaler. Vi vill understryka att alla generella bestämmelser om handläggning av lovärenden i plan- och bygglagen gäller även för tidsbegränsade bygglov.

Det är just så vi måste se dessa etableringar av boenden. Tillfälliga men i denna situation helt nödvändiga lokallösningar. Vi vill dock gärna ta detta ett steg till. Vi i Salems kommun borde också kunna stå upp och försöka göra det bästa i en svår situation. Tillsammans kan vi göra denna integration av familjer och ensamkommande barn till något som blir bra för oss alla. Vi kan hjälpas åt och göra dessa människors liv på flykt från död och lidande till att de landar i en så trygg och välkomnande tillvaro här i vår kommun som det bara är möjligt.

Salem 2016-03-29

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Rönningepartiet