Alla vägar bär till…

Alla vägar bär till…

Av |2017-01-25T15:00:48+00:0014 mars, 2016|Bloggar|

Vi blir fler och fler i kommunen, prognosen är att vi kommer att vara minst 16.750 innevånare år 2020. Under perioden 2016 – 2020 skall 570 bostäder byggas enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Då det inte i någon utsträckning planeras för nya arbetsplatser inom kommunen kommer de flesta av de nya innevånarna pendla till sina arbeten. Många kommer att pendla med bil och eller direktbuss till Stockholm. Det stora flertalet kommer att använda pendeltåget från Tumba eller från Rönninge. Rönninge Centrum kommer, enligt Salems kommun, vara hela kommunens resecenter. Kommunen har redan nu byggt ut så mycket parkering som det bara går vid stationen.

Nu när Rönninge centrum byggs ut av SMÅA kommer nästan alla nuvarande parkeringsplatser vid Konsum att försvinna. Först försvinner ca 45 långtidsparkeringar. Att ersätta dessa är i det närmaste omöjligt och m, vilket Rönningepartiet påpekat tidigare. Infartsparkeringen vid Folkets hus invid Rönninge station blev i det närmaste dubbelt så dyr som förväntat. Ursprunglig budget var 1,9 mkr där SL bidrog med 900.000kr d.v.s. 30.000kr per plats. Den nya kalkylen slutar nu på 3,4 mkr d.v.s. ca 113.000kr per plats.

Det är därför av största vikt att kunna ta sig till Rönninge centrum utan bil. En lösning kan vara nya busslinjer eller alternativt nya sträckningar på befintliga. Innan vi kan lägga förslag till lösningar av denna typ måste vi veta vilka som använder p-platserna vi Rönninge station.

Mitt förslag har varit att kommunen så snart det bara går bildar sig en uppfattning om vilka som idag nyttjar infartsparkeringen vid Rönninge station. En annan lösning kan vara en bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen. Det skulle underlätta för gående och cyklister att ta sig till Rönninge centrum från Söderby-området. Därför har jag lagt motioner om detta i kommunfullmäktige. En eventuell bro vid Mosshagestigen kommer nu att troligtvis att utredas. Hoppas nu att även mitt andra förslag om att undersöka vilka som nyttjar våra infartsparkeringar vid Rönninge station också genomförs.