Politisk ovilja?

Politisk ovilja?

Av |2017-01-25T15:16:16+00:0025 februari, 2016|Bloggar|

– Jag litade på politikernas goda vilja. Men ack vad jag bedrog mig.

Ungas engagemang i demokratifrågor minskar enligt bl.a. docent Staffan I. Lindberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Att då som Salems kommun nu gjort, avskaffa ett stipendium vars syfte har varit att bryta denna trend, ser jag som mycket olyckligt.

När demokratistipendiet avskaffades av moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater i Kommunfullmäktige, framfördes det att stipendiet var bra men för få ansökningar kommit in. Det framfördes också att ett stipendium kanske skulle ligga under Barn- och utbildning och inte Kultur- och fritid som det nu gjorde. Så jag tog dem på orden och skickade in en motion om att ett nytt demokratistipendium riktas direkt till kommunens skolor skulle införas. Där förslagsvis nionde klasser, hela klassen, en grupp eller en individ kan söka stipendiet. Stipendiet skulle kunna användas för att aktivt öka barn- och ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och att medvetandegöra politiker och tjänstemän om vilket ansvar och möjligheter de har för att ta tillvara barn- och ungdomars perspektiv på tillvaron och deras åsikter.  Men också för att visa på sambandet mellan demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vet ju alla om att det finns ett starkt samband där emellan.

”Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman, men det är uppenbart att en fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk kultur. De omvända sambanden är lika uppenbara. Demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.” http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

När jag skrev min motion gjorde jag det på ett sådant sätt att min text kunde ligga till grund för ett nytt stipendium. Kort och gott yrkade jag på att ett demokratistipendium inrättas. Jag undvek att vara allt för detaljerad. Jag räknade med den goda viljan hos alla fritidspolitiker. Att de skulle ta detta till sig och gemensamt hitta en väg fram. Men ack vad jag bedrog mig. När nu fritidspolitikerna får säga sitt i de olika nämnderna låter det annorlunda. Min motion har behandlats i Barn- och utbildningsnämnden nu nyligen. De förhåller sig positivt till ett demokratistipendium, men att det under 10 år, varit svårt att hitta mottagare och att detta kanske kan vara något för Kultur- och fritidsnämnden. Moderater, liberaler med flera i Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.  I Kultur- och fritidsnämnden tycker man att det är berömvärt men att det kanske trots allt är något för Barn- och utbildningsnämnden.

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de politiker som nu har makten i Salems kommun saknar den politiska viljan. Synd, mycket synd speciellt dessa tider av politikerförakt och främlingsfientlighet.