Fotboll och politik

Fotboll och politik

Av |2017-01-25T15:33:43+00:009 februari, 2016|Nyheter|

”Den hetaste frågan sen Rönninge Centrum har blossat upp och det rejält; placeringen av en fotbollsplan med konstgräs? Det borde vara en relativt liten politisk fråga men ack vad man bedrog sig. Det har mullrat en hel del i kommunhuset och man kan undra varför?” skriver Björn Wivallius (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden. Enligt lokaltidningen Södra Sidan 2016-02-08.

Vad handlar det om?

I januari beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen Orrens BP som plats för den nya konstgräsplanen. Nämnden var inte enig (Rönningepartiets Karin Meyer som är ersättare i nämnden och har därmed inte rösträtt). Men måndagen 1 februari beslutade kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att konstgräsplanen ska placeras på Salemsvallen, nära Nytorpsskolan. Moderaterna, Miljöpariet och Rönningepartiet röstade för Salemsvallen. (L) och (S) röstade för Orrens BP. (C) avstod. Torsdag 18 februari ska fullmäktige fatta beslut om placeringen.

Det handlar på ytan om en enkel sakfråga, placering av konstgräsplan för sjumannaspel främst att nyttjas så som träningsplan för ungdomar. I såväl Kultur- och fritid som i Kommunstyrelsen är Alliansen splittrad. Ordförandeförslaget från moderaterna var att förorda Salemsvallen vid Nytorpsskolan. Denna lösning är också den som RSF fotboll vill ha. Men det tycks som om Lennart Kalderén och moderaterna har retat upp liberalerna och centern ordentligt genom att gå bakomryggen på dem och lovat RSF konstgräs på Salemsvallen långt innan ärendet var uppe i Kultur- och fritidsnämnden. Mia Franzén lämnad ett eget yrkande, Se bifogad text. Vi, Rönningepartiet yrkade på bifall för ordförandeförslaget främst av skälet att vi i detta fall tyckte att RSF vet bäst vad som fungerar i deras verksamhet. Miljöpartiets Mats Nittve höll med oss. Centerpartiet yrkade på åter remiss då de ansåg att ärendet inte var belyst ur kostnadssynpunkt. Återremiss yrkandet föll. Då ställdes Mias förslag mot ordförandeförslaget. Mia och socialdemokraterna stödde hennes förslag (4 röster), Annki Bosander, Centerpartiet lade ner sin röst och Moderaterna, MP och Rönningepartiet stödde ordförandeförslaget (6 röster). Konstgräs för sjumannaspel kommer därför att anläggas på Salemsvallen om inte Fullmäktige beslutar annat på torsdag 18 februari.

Vi i Rönningepartiet ser oss som hela Salems lokalparti och har i valet bl.a. ;

  • Att vi konsekvent kommer undvika allt politikertjafs.
  • Att vi i varje enskild fråga sätter det lokala intresset främst, vi är inte bundna av rikspartiernas agendor.
  • Att vi i alla situationer kommer att se invånarnas synpunkter som en tillgång och ser fram emot en dialog innan vi själva tar viktiga beslut.
  • Att vi alltid försöker ha en helhetssyn och arbetar för det som på lång sikt är bäst för oss som bor i Salems kommun.

Så valet är inte svårt för oss. De som bäst vet hur och var fotbolls aktiviteter bedrivs för barn och ungdomar i Salem är fotbollsföreningarna, inte vi fritidspolitiker. Så oavsett vad man tycker om moderaternas eventuella maktfullkomlighet och buffliga stil så är sakfrågan viktigare.

Därför röstar vi för placering av konstgräsplan för sjumannaspel på Salemsvallen.

Mia Franzéns Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

“Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen fastställer Kultur och fritidsnämndens beslut per den 21 januari 2016 och föreslåt därmed Kommunfullmäktige besluta att konstgräsplan för sjumannaspel placeras på Orrens bollplan i kommundelen Salem.

Motivering:

Fotboll är en internationell sport, med låga ekonomiska trösklar (låg medlemsavgift och rimliga kostnader för boll, skor, skydd och kläder), som lockar ungdomar och vuxna ur alla samhällsskikt. Fotbollen förenar och bryter kultur och språkbarriärer på ett naturligt sätt, det är en drogfri fritidsaktivitet som ger gemenskap mellan tränare, övriga aktiva, föräldrar och ungdomar och på så sätt bidrar till att stärka det sociala skyddsnätet i samhället.

I Salems kommundel har nu RSF chansen att stärka sin närvaro och tillgänglighet för att locka fler till sin verksamhet. Fotbollen som sport och gemenskap bygger i stor utsträckning på synlighet och närhet. Spelar de i din närhet fotboll är det stor chans att också du provar på och kommer med i gemenskapen.

Det går inte nog att understryka hur viktig idrottsverksamheten och dess aktörer är. För HELA kommunen. Vi menar att närvaro, närhet och tillgänglighet har en avgörande betydelse.
Låt oss ta ett exempel. RSF, kommunens största fotbollsförening, har ett medlemsantal på mellan 60 – 70% i en kommundel där endast en tredjedel är bosatt. Det visar på en potential och stort antal möjliga nya barn/ unga som via skolan och sedan föreningsliv kan få pröva på fotboll och skapa nya drömmar.

Placeringen på Orrens bollplan möjlighet till mer fotbollsspel, mer träning och i ett större upptagningsområde för fler fotbollshungriga ungdomar.

Rekommenderad storlek för 7-mannafotbollsplan

Enligt Svenska Fotbollförbundet och Stockholms Fotbollsförbund rekommenderas en längd på 65 m och en bredd på 45m. Varken grusplanen vid Salemsvallen eller Orren håller de rekommenderade måtten, men pga planbrist i länet görs undantag och även något mindre planer godkänns för spel. Dessa båda omnämnda grusplaner har ungefärligt samma mått, Salemsvallen i Rönning är dock några meter mindre (och saknar i dagsläget omgärdande staket).

Placering av planer idag

Två fullstora fotbollsplaner för matchspel finns i Rönninge. Berga bollplan och Salemsvallen. Ingen fotbollsplan för matchspel finns i Salem. Prästboda bollplan som togs i bruk augusti 2015 saknar belysning och får endast användas för träning.

Befolkningsunderlag

I Salem bor ca 2/3 av kommunens befolkning. I Rönninge ca 1/3.

RSF:s medlemmar idag

Enligt Anders Strömgren, ordf i RSF, kommer ca 60-70 % av RSF:s medlemmar från Rönninge. Det betyder att de resterande 30-40 % (Salemsborna) behöver skjuts av bil eller buss för att kunna träna i Rönninge. Nytorpsområdet tillhör inte Salems centralare delar och turtätheten för bussarna har försämrats. I o m befolkningsunderlag finns goda förutsättningar för att öka medlemsantalet i den större kommundelen Salem.
RSF har själva angivit att de önskar toalett och förråd vid sina planer, något som saknas vid fler planer än Orren men kan investeras i småningom.

Samutnyttjande av planer

Enligt RSF själv nyttjar både Rönningeskolan, Rönningegymnasium och Nytorpskolan regelbundet fotbollsplanerna för idrottslektioner ( i Nytorp används grusplanen idag  för skridskoåkning då den spolas vintertid)Motsvarande möjlighet till utövande på konstgräs ges med Orrenalternativet till Söderby Friskola, Säbyskolan och Skogsängsskolan som alla ligger på promenadavstånd.

Spontanidrott/ spontanträning

Berga bollplan är en succé. Här pågår spontant fotbollsspel dygnets alla ljusa timmar av barn och ungdomar som brinner för fotboll. Spontanspel och egenarrangerade träningar kommer utav närheten till de områden unga bor i. När planen är ledig kutar tjejer och killar dit och spelar boll!

Vi vill ge samma närhet och möjlighet till spontant fotbollsspel/ träning även för unga i Salem.

Mia Franzén, Kommunstyrelsens vice ordförande ( L)”