Parkering vid Folkets hus

Parkering vid Folkets hus

Av |2017-01-20T16:05:02+00:0029 januari, 2016|Nyheter|

Många av oss som pendlar med tåg till jobb och skolor på annan ort har märkt att infartsparkeringen vid stationen ofta är full. Vi har därför följt byggandet av nya parkeringsplatser med intresse. Det har nu dragit ut på tiden med byggnationen av denna. Så vi frågade redan i oktober 2015 kommunledningen varför det dragit ut på tiden och varför det blivit så dyrt. Se hela vår fråga nedan.

Infartsparkeringen Ålkistan vid Folkes hus invid Rönninge station tycks nu bli i det närmaste dubbelt så dyr som budgeterat. Ursprunglig budget var 1,9 mkr där SL bidrog med 900.000kr d.v.s. 30.000kr per plats. Den nya kalkylen slutar nu på 3,4mkr d.v.s. ca 113.000kr per plats. Hur kommer det sig att det kan bli så fel? I svaret sägs det att platserna behövs då det kommer att försvinna platser i centrum nu när det byggs där. Kommunledningen säger också att det som vi dödliga kallar budget bara är ett s.k. markeringsbelopp och att dessa ofta är helt fel.

Nu är det nog många som undrar varför parkeringen när detta skrivs ännu inte är öppnad. Vidare är det en del som har upplevt att vägen förbi parkeringen vid Folkets hus nu känns smalare än förut. Av det skälet har vi ställt följande fråga som kommer att besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde den 18 februari 19.00 i Murgrönan, Salem centrum.

Vägbredd vid infartsparkeringen Ålkistan. ”Infartsparkeringen Ålkistan vid Folkets hus invid Rönninge station tycks nu gjort att vägbredden på Garnuddsvägen förbi parkeringen upplevs som smalare. Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande: Var det kommunstyrelsens intention att minska vägbredden här? Om så inte var fallet, vilken målsättning hade kommunstyrelsen angående vägbredd och trafiksäkerhet på platsen?”