Motion om demokrati och inflytande

Motion om demokrati och inflytande

Av |2017-02-26T12:53:34+00:0029 januari, 2016|Vår politik|

Medborgarinflytande och närdemokrati har varit viktigt för oss i Rönningepartiet sedan vi startade partiet sommaren 2010. Därför har vi nu igen lämnat in en motion för att ytterligare förbättra närdemokratin i vår kommun. Motionen i sin helhet finns här nedan. Vi tycker att Salems kommuns hemsida är svårnavigerad och underutnyttjad.

Efter att ha sökt efter information, dokument eller nämndprotokoll vid ett flertal tillfällen, är det lätt att inse att kommunens webbsida och dess innehåll inte lever upp till kommuninnevånarnas rätt till uppdaterad information och möjligheten att enkelt ha dialog med kommunens tjänstemän eller politiker. Hemsidan är en imageskapare för hur attraktiv kommunen upplevs av besökare. Jag anser att Kommunens hemsida ska visa upp vad som just nu händer inom kommunen och den service kommunen erbjuder. Här ska medborgarna smidigt kunna hitta information om aktuella planer, beslut, resultat och arbetsprocesser samt länkar till andra myndigheter och organisationer. Det ska också vara möjligt att använda hemsidan för självbetjäning, där innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden när de vill och på ett enkelt och effektivt sätt. Därutöver skulle hemsidan också kunna fungera som ett medborgarforum, där kommunen kan kommunicera med invånarna och där invånarna lätt kan kommunicera med befattningshavare inom den kommunala organisationen. Det borde också, i än större omfattning än idag, vara möjligt att använda hemsidan för självbetjäning så att innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden på sina villkor, när de vill och på ett enkelt sätt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:

  • en översyn av salem.se görs under perioden 2016/2017 med målsättning att förbättra hemsidan avseende tillgänglighet, sökbarhet och självbetjäning.
  • funktionen nåbarhet förbättras så att det är mycket lätt att komma i kontakt med kommunen och få svar. 
  • en funktion med möjlighet att arbeta i dialog med användarna/väljarna införlivas i hemsidan.